Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

(Ανταποκριτού μας)

24 Οκτωβρίου

Σήμερον θα έχωμεν το συλλαλητήριον των κτηματιών, το ελλείψει κόσμου αναβληθέν. Ωσεί δε μη ήρκει η δια των εφημερίδων διατυμπάνισις, από πρωίας οι τελάληδες προαγγέλλουν τούτο. Ως εμάθομεν, και λόγοι θα εκφωνηθώσι και ψηφίσματα θα εκδοθώσι. Εννοείται ότι πρόκειται περί των γνωστών πλέον μέτρων, τα οποία υιοθετούντες οι ρήτορες θέλουσι υποστηρίξει παρά τοις κτηματίαις, ίνα ούτοι ενωτιζόμενοι αυτών επιβάλωσι δια του κ. Νομάρχου ταύτα εις την κυβέρνησιν. Το αποτέλεσμα του συλλαλητηρίου θα τηλεγραφήσω.

(Τηλεγραφικώς)

Μεγάλη συνάθροισις εγένετο των κτηματιών εν τη πλατεία Γεωργίου. Ωμίλησαν οι δικηγόροι Αντωνόπουλος και Γεωργακόπουλος. Διαδήλωσις σοβαρά, αξιοπρεπώς μετέβη παρά τω νομάρχη ευμενώς δεξιωθέντος την επιτροπήν παραδώσασαν το ακόλουθον ψήφισμα:

«Πιεζόμενος υπό της σταφιδικής κρίσεως συνήλθεν εν συλλαλητηρίω σήμερον ο πατραϊκός λαός και ομοφώνως εψηφίσατο. Παρακαλεί την Σ. κυβέρνησιν α) όπως υποβάλη ως τάχιστα νομοσχέδιον κανονίζον την εξακτέαν ποσότητα σταφίδος αναλόγως των γνωστών αναγκών της καταναλώσεως. β) Όπως υποβάλη ως τάχιστα νομοσχέδιον καταργούν τον περί πνευματωδών ποτών νόμον προς τον σκοπόν του να αφεθή εντελώς ελευθέρα η απόσταξις, και ορίζον ανάλογον χρηματικόν βραβείον υπέρ των εξαγωγέων οινοπνεύματος και πνευματωδών ποτών».

Το ψήφισμα υπεστήριξαν ενώπιον του νομάρχου οι κ.κ. Σαγιάς, δικηγόρος και Βουρλούμης σταφιδέμπορος. Ο κ. νομάρχης διεβεβαίωσε την επιτροπήν, ότι κύριον μέλημα της Κυβερνήσεως είναι τα ανωτέρω προτεινόμενα. Οι λόγοι του κ. Νομάρχου ευηρέστησαν την επιτροπήν, ης εν μέλος, ο δικηγόρος κ. Σαγιάς απηύθυνεν εξερχόμενος ενώπιον του παραμένοντος λαού την διαβεβαίωσιν του αντιπροσώπου της κυβερνήσεως περί της ενεργείας της κυβερνητικής, χειροκροτηθείς επί τούτω.

 

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.