Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Η κατάστασις της αγοράς εν μεν τω εξωτερικώ είναι ησυχωτέρα, ενταύθα δε σταθερά διότι οι φορτωταί είναι εκτεθειμένοι δια προπωλήσεων, τας οποίας να καλύπτουν.

Αι σταφίδες επαρχιών ή Κάμπου απολαύουν δρ. 65-70 κατά ποιότητα. Τα βαρέλια Πύργου υποστηρίζονται εις τας δρ. 98-100.

Εις την ανατίμησιν της σταφίδος ολίγον συνετέλεσε κατά τι η παύσις της εις χρυσόν πληρωμής των τελωνειακών, οφείλομεν και να ομολογήσωμεν ότι ενεποίησε κατάπληξιν ενταύθα η σχετική εγκύκλιος του κ. Τρικούπη, διότι ορρωδούν πάντες προ των συνεπειών ταύτης. Την αλή ειαν.

Η δίκη Λιβέρη Μάργαρη

Η ετυμηφορία των ενόρκων

Ο κ. Μομφεράτος

Μέχρι της 3 ½ πρωινής ώρας και πλέον παρεμείναμεν εν τω δικαστηρίω χάριν της δίκης Λιβέρη. Πολλοί άλλοι περίεργοι παρέμειναν ελκυσθέντες εκ των αγορεύσεων αι οποίαι υπήρξαν άξιαι των αγορευσάντων. Το δικαστήριον των ενόρκων μετά τας δευτερολογίας των κ.κ. Εισαγγελέως Γεροκωστοπούλου και Συρογιάννη παρεδέχθη φόνον εκ προμελέης με μετρίαν σύγχυσιν και το δικαστήριον των συνέδρων επέβαλε την ποινή των ισοβίων δεσμών εις τους κατηγορουμένους ων προσαχθέντων, ο αυτουργός Θωμάς Λιβέρης εποιήσατο συγκινήσασαν διαμαρτυρίαν.

Ο κ. Κλάους εν Αθήναις

Πάλιν ο κ. Κλάους εκλήθη υπό του κ. Τρικούπη εις Αθήνας όπως συζητήση μετ’ αυτού επί του σταφιδικού ζητήματος. Σήμερον δε ανεχώρησεν όπως εκτελέση την επιθυμίαν του κ. πρωθυπουργού. Πιθανόν ο κ. Τρικούπης προτιθέμενος να εφαρμόση τα αιτήματα των Πελοποννησίων περί ων η τέως κυβέρνησις παρεσκεύασεν ανάλογα νομοθετικά μέτρα, έκρινε καλόν να ακούση εκ στόματος του κ. Κλάους, οποίαν επίδρασιν δύνανται ταύτα να ασκήσωσιν επί της τύχης της σταφίδος.

Όσον αφορά τον φόρον επί της αποστάξεως, του οποίου την κατάργησιν μια φωνή πάντες εθεώρησαν ως το συντελεστικώτερον υπέρ της τύχης της σταφίδος μέτρον, ο κ. Κλάους ρητώς είπεν εν τη προ τινών ημερών συνεντεύξει του μεθ’ ημών ότι «είναι το πρακτικώτερον μέτρον» και ότι είναι «το μόνον μέτρον φιλελεύθερον το οποίον ηδύνατο η Κυβέρνησις να λάβη όπως συντελέση εις την εξάπλωσιν της καταναλώσεως».

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.