Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

 

ΚΑΙ ΠΕΡΙ σταφιδοσυνεδρίου τίποτε; Θα ετολμώμεν να συστήσωμεν εις την κυβέρνησιν, δηλαδή τον κ. πρωθυπουργόν, την πραγματοποίησιν της από άλλης κεφαλής γεννηθείσης ιδέας ταύτης. Αλλ’ όταν ο κ. Τρικούπης καταπίνη τους ιδίους του νόμους, διότι τους εφήρμοσαν οι προκάτοχοί του, φανταζόμεθα πόσην όρεξιν θα έχη να υιοθετήση ξένην ιδέαν. Και έτσι κατά πάσαν πιθανότητα το σταφιδοσυνέδριον εξατμίζεται, δια να να το ενθυμηθώμεν εις καμμίαν άλλην σταφιδικήν κρίσιν, περιορίζεται δε ο κ. πρόεδρος να σταφιδολογή μετά του κ. Κλάους εν τω γραφείω του, μη καταδεχόμενος να κατέλθη ή να ανέλθη και εις άλλα στρώματα.

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.