Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Και ο κ. νομάρχης Μεσσηνίας ζητήσας την γνώμην του εν Καλάμαις εμπορικού συλλόγου ο «Ερμής» υπέβαλε χθες εις το υπουργείον μακράν έκθεσιν του προέδρου αυτού περί της σταφιδικής κρίσεως. Και κατά την έκθεσιν ταύτην το διοικητικόν συμβούλιον του συλλόγου ουδέν διαβλέπει δυνάμενον να αποσοβήση αμέσως την παρούσαν κρίσιν, εκτός εάν αι ενέργειαι της κυβερνήσεως και τα συμφέροντα του γαλλικού έθνους υπαγορεύσουν την κατάργησιν του γνωστού νόμου. Προς μετρίασιν όμως και αποφυγήν εν τω μέλλοντι των κρίσεων αίτινες και άλλοτε παρετηρήθησαν, πρέπει δι’ όλων των μέσων να κατορθωθή η ευρυτέρα κατανάλωσις. Και τούτο μεν εν μέρει θέλει κατορθωθή αφ’ εαυτού και δη δια της αφθόνου παραγωγής και της ευθηνίας των τιμών εφέτος μάλιστα. Ουχ ήττον όμως, το προς τούτο προσφερώτερον μέτρον φρονούσιν οι έμποροι ότι είναι να τεθή πρόσθετος φόρος εξαγωγής 1-2 δραχμαί κατά χιλιάδα, το εκ τούτου δε ποσόν διαχειριζόμενον υπό επιτροπής ικανής εν Πάτραις εδρεούσης, χρησιμεύσει εκάστοτε προς αγοράν σταφιδοκάρπου όλων των ποιοτήτων και αποστολήν αυτών δια πρακτόρων παντού ένθα είναι άγνωστον το προϊόν.

Εκτός τούτου πιστεύει το διοικητικόν συμβούλιον του συλλόγου ότι ενέργεια επίμονος και επιμεμελημένη ήθελε πείσει με τον καιρόν την Γερμανίαν προς το συμφέρον και των δύο κρατών να μη θεωρή νοθείαν του κακού­­ ………………………..

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.