Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

 

Παρά πάσαν προσδοκίαν το χθεσινόν συλλαλητήριον των κτηματιών επέτυχε καθ’ όλα. Λέγομεν παρά πάσαν προσδοκίαν, διότι και ο κόσμος αηδίασε πλέον από τα συλλαλητήρια και το θέμα του χθεσινού ήτο ουχί νέον τι αλλ’ ενίσχυσις προταθέντων ήδη μέτρων και υπό της Κυβερνήσεως μελετηθέντων.

Την απειληθείσαν όμως εκ δευτέρου αποτυχίαν απεσόβησεν η επιμονή και η σοβαρότης των οργανωτών της διαδηλώσεως, η οποία και λόγω πλήθους και λόγω εξωτερικής παραστάσεως υπήρξεν αξία μεγάλης προσοχής. Η πολιτική δεν είχε καμμίαν σχέσιν με το συλλαλητήριον και απεδείχθη χθες το σχεδόν αξίωμα καταντήσαν ότι όπου η πολιτική δεν αναμιγνύεται, δεν βγαίνει τίποτε, ούτε έχει τας εξαιρέσεις του.

Οι συναθροισθέντες εν τη πλατεία ηκροάσθησαν των δικηγόρων κ.κ. Δ. Αντωνοπούλου και Α. Γεωργακοπούλου, οι οποίοι εν ολίγοις εκθέσαντες τον σκοπόν και τας συνεπείας των ως προσφορωτέρων θεωρηθέντων μέτρων κατά του κινδύνου της Σταφίδος, υπέβαλον υπό την έγκρισιν των ακροατών αυτών ψήφισμα ομοφώνως γενόμενον αποδεκτόν, δια του οποίου εκφράζεται ευχή προς την Κυβέρνησιν α) υπέρ ταχίστης καταργήσεως του φόρου επί της αποστάξεως και αμοιβής προς τους εξαγωγείς οίνων και οινοπνευμάτων εκ σταφίδος και β) υπέρ του κανονισμού εν τω μέλλοντι της εξακτέας ποσότητος σταφίδος αναλόγως των αναγκών της καταναλώσεως.

Ολίγα παρήλθον λεπτά της ώρας και η διαδήλωσις εκκινήσασα εν αυξούση πάντοτε συρροή κατέληξεν εις το Νομαρχιακόν κατάστημα. Ο κ. Νομάρχης δεν ήτο παρών την στιγμήν εκείνην· έσπευσεν όμως να έλθη, μόλις τω διεβιβάσθη η είδησις, ότι ανεμένετο υπό πλήθους κόσμου, και εδέχθη εν τω γραφείω την επιτροπήν εκ των κ.κ. Σαγιά δικηγόρου, Βουρλούμη, Διον. Αντωνοπούλου, Θ. Λάγκουρα, Γεωργακοπούλου και άλλων, οι τρεις πρώτοι εκ των οποίων και εξήγησαν ευλήπτως τον σκοπόν του συλλαλητηρίου. Ο κ. Νομάρχης προσεκτικός ακροασθείς αυτούς απήντησεν ότι αμφότεραι αι ευχαί περί ων πραγματεύεται το ψήφισμα αποτελούσι κυριώτατον μέλημα της κυβερνήσεως υποβληθείσαι ήδη αυτή και υπό την πρωτοβουλία αυτής συγκροτηθείσης ενταύθα συνελεύσεως σταφιδοκτημόνων των οποίων τας σκέψεις διετύπωσεν εις την κυβέρνησιν ο κ. Νομάρχης δι’ υπομνήματος και αυτοπροσώπως.

Τι είπεν ο κ. Νομάρχης εις την επιτροπήν, έμαθε ο κάτωθεν αναμένων κόσμος παρά του κ. Σαγιά.

Το συλλαλητήριον διελύθη ησύχως, πολύς δε λόγος εγένετο περί την εσπέραν και σήμερον γίνεται δια την επιτυχίαν του συλλαλητηρίου, το οποίον άπαντες εύχονται όπως συντελέση και αυτό εις τον ιερόν σκοπόν.

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.