Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ΣΤΑΦΙΣ ΠΡΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΝ

Εξ Αθηνών ορμηθείς ο εργοστασιάρχης κ. Άγγελος Καμπάς ήλθεν ενταύθα σκοπών ν’ αγοράση σταφίδα προς οινοποίησιν και κονιακοποίησιν. Μέχρι τούδε ηγόρασεν ήμισυ εκατομμύριον εις διαφόρους τιμάς. Ο κ. Καμπάς προτίθεται να διπλασιάση τας προμηθείας του. Άραγε θα τον μιμηθούν και άλλοι εργοστασιάρχαι; Ας το ελπίσωμεν,…

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.