Skip to content Skip to footer

Η Δ΄ Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις

Ψηφίζει:

Α΄. Η Κυβέρνησις έχει την πληρεξουσιότητα να εξακολουθήση την έρευναν των δικαιωμάτων, άπερ έχουσιν εις τας αποζημιώσεις:

α΄. Αι νήσοι Ύδρα, Σπέτσαι και Ψαρά·

β΄. Το στρατιωτικόν σώμα του Μεσολογγίου·

γ΄. Και το υπό τας οδηγίας του στρατηγού Καραϊσκάκη.

Β΄. Η Κυβέρνησις θέλει λάβει τα ανήκοντα μέτρα, δια να γένη ομοία έρευνα των δικαιωμάτων, τόσον των εν ταις τρισί νήσοις πλοιάρχων, των στρατιωτικών σωμάτων της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδος, όσον και των κοινοτήτων και πολιτών αυτών τούτων των μερών, οι οποίοι επίσης ήθελον απαιτήσει αποζημιώσεις.

Γ΄. Καθ΄ όσον η έρευνα των διαφόρων απαιτήσεων ήθελεν αποπερατούσθαι, η Κυβέρνησις οφείλει να κανονίση, με την συνδρομήν της Γερουσίας, την αξίαν της αποζημιώσεως, ήτις θέλει χορηγηθή εις τους απαιτούντας, τον καιρόν και τον τρόπον, καθ΄ ούς θέλουσι την λάβει.

Δ΄. Επειδή αι αποζημιώσεις δεν είναι δυνατόν να κατορθωθώσιν, ειμή δυνάμει των πόρων, τους οποίους το έθνος δύναται να προμηθευθή δια του πραγματευθησομένου δανείου μετά των ξένων, δια φρονίμου διαιτήσεως των εθνικών κτημάτων και δια συστάσεως ενός κώδικος των δημοσίων χρεών, η Εθνική Συνέλευσις δίδει την πληρεξουσιότητα εις την Κυβέρνησιν:

α΄. Να καταστήση ένα κώδικα του δημοσίου χρέους, εις τον οποίον θέλει παραδέχεσθαι η καταγραφή των χρεών, όσα καθαρώς έχουσι να λαμβάνωσιν οι έχοντες δικαιώματα αποζημιώσεως παρά της επικρατείας, και επί των οποίων θέλουν λαμβάνει κατ΄ έτος νόμιμον τόκον, προσδιορισθησόμενον από την Κυβέρνησιν.

β΄. Να εξάξη προηγουμένως το δεκατηρόριον της όλης ποσότητος του δανείου, το οποίον ελπίζει το έθνος να πραγματευθή μετά των ξένων, και να το διανείμη εις ανάλογα μερίδια μεταξύ των αποδειχθησομένων ως εχόντων λαμβάνειν.

γ΄. Να διαθέση βαθμηδόν προς όφελος των ειρημένων 200 χιλιάδας στρεμμάτων γης εκ των εθνικών κτημάτων, εξαιρουμένων όμως των σταφίδων [γραπτέον σταφιδώνων], των αμπελώνων, των ελαιοδένδρων και των δασών.

δ΄. Αυταί δε αι γαίαι δεν θέλουν δίδεσθαι ως ιδιοκτησία εις τους έχοντας λαμβάνειν, πριν ή αποφασισθή η τύχη της Ελλάδος και πριν ή ελευθερωθώσι τα εθνικά κτήματα από τας υποθήκας, εις τας οποίας επί του παρόντος υπόκεινται.

ε΄. Η Κυβέρνησις, εις το περί εξοφλήσεως χρεών σύστημα, το οποίον θέλει παραδεχθή, θέλει μεταχειρισθή εν ταυτώ τους τρεις τρόπους, τους εις το προηγούμενον άρθρον διαλαμβανομένους, δηλαδή την εις τον κώ-

Τεύχος04Έτος1829Σελίδα120Share

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.