Skip to content Skip to footer

Οφείλομεν να σας γνωστοποιήσωμεν μολαταύτα ότι η δίκη θέλει εξακολουθήσει ενώπιον του Ανεκκλήτου Δικαστηρίου καθότι η Κυβέρνησις δεν θέλει, ουδέ δύναται να εμποδίση την πρόοδον της Δικαιοσύνης πρίν τά διαφερόμενα μέρη να συμβιβασθούν.

7

Αίτηση των κατοίκων του χωρίου Καλλιάνη προς την δημογεροντία Κορίνθου για την παραχώρηση εθνικής βαλτώδους γής για φύτευση αμπελώνων.

Προς την Σ. Δημογεροντίαν της Κορίνθου

Οι υποφαινόμενοι κάτοικοι του χωρίου Καλλιάνη μην έχοντες ιδιόκτητον γήν εις την περιφέρειαν του χωρίου μας, ο εθνικός τόπος δε εστί βαλτώδης και ως εκ τούτου προξενείται νόσος εις τους κατοίκους, συσκεφθέντες λοιπόν άπαντες οι εγχώριοι, κρίναντες εύλογον να φυτεύσωμεν εις την περιφέρειαν του χωρίου αμπελώνες έως στρέμματα 60 και διά μέσου των αμπέλων να καθάρωμεν οποσούν τον αήρ και να καταπραΐνομεν την διαληφθείσαν προξενομένην φθοράν μας. Αναφερόμενοι λοιπόν παρακαλώμεν να λάβητε μέτρα περί αυτής της υποθέσεως, να αναφερθείτε όθεν ανήκει, διά να μας δοθή ο διαληφθείς τόπος να τον φυτεύσωμεν αμπελώνας. Περί δε του δικαιώματος εν τοσούτω υποσχόμεθα προς το Έθνος να δώσωμεν το ό,τι πρέπει και μένωμεν ευσεβάστως.

Τη [κενό] Μαρτίου 1830, εν Κορίνθω.

 Οι πολίται πληρεξούσιοι

Αθανάσιος Αντωνόπουλος

 Κωνσταντής Λιακοτίτης

Ότι ίσον απαράλλακτον τώ πρωτοτύπω.

Τη αυτή ημερομηνία

Ο γραμματεύς της επαρχιακής Δημογεροντίας Κορίνθου

Α. Μηλτιάδης

Σφραγίδα: ΕΠΑΡΧ. ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ […].

8

Έκκληση του Κρητικού Συμβουλίου προς τους ναυάρχους των Συμμάχων Δυνάμεων να προστατεύσουν τους κατοίκους του νησιού από τις καταδιώξεις των Τούρκων.

Προς τους εξοχωτάτους πλοιάρχους της Α.Α.Μ. κ.κ. Ε.Ζ. Εϋδήν και Ρέϋν.

Τεύχος25Έτος1830Σελίδα51Share

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.