Skip to content Skip to footer

ο λαός, να λαμβάνη κατ΄ έτος 17.500.000 γρ. Προστιθεμένου του ετησίου τούτου τακτικού φόρου με το εκ της γής έκτακτον εισόδημα, η Κυβέρνησις δύναται να έχη εκ τής σήμερον 40.000.000 γρ. κατ΄ έτος.

Έχουσα η Κυβέρνησις κατ΄ αυτόν τον τρόπον προσόδους υπερτερούσας σήμερον τα έξοδά της δύναται αμέσως να κάμη δάνειον εξωτερικώς. Διότι εκ του υπερτερούντος μέρους των προσόδων της ούσα εις στάσιν να πληρώση τους τόκους του δανείου και να ενεργήση συγχρόνως την βαθμηδόν χρεολυσίαν του, εξ αυτού τούτου χορηγεί ασφάλειαν εις τούς δανειστάς.

Πραγματοποιούσα η Κυβέρνησις δάνειον 50.000.000 φράγκων με τα 30.000.000 άς εξαγοράση τά δύο δάνεια τής Λόνδρας και άς πράξη τούτο διά πλαγίων μέσων, ευκόλων να επινοηθώσι και να εκτελεσθώσι χωρίς να βλαφθή η εθνική αξιοπρέπεια.

Μένουν 20.000.000 φράγκων εκ του δανείου.

Εκ των 20.000.000 τά 10.000.000 άς αποσβέσωσι το έν τρίτον του εσωτερικού χρέους (μόλις δυναμένου ν΄ αναβή εις 30.000.000 φράγκων) και το οποίον τρίτον μέρος διέταξεν η εν Άργει Εθνοσυνέλευσις να δοθή εις χρήματα (Ψήφισμα Ε΄).

Τα δε άλλα δέκα μιλλιόνια άς τεθώσιν εις την Χρηματιστικήν Τράπεζαν. Το κεφάλαιον αυτής της τραπέζης άς δανείζεται εις τούς γεωργούς, εις τούς βιομηχάνους και εμπόρους, και ο τόκος του, ο προς 10 τά εκατό, άς ξεπληρόνη κατ΄ έτος το άλλο τρίτον του εσωτερικού χρέους, τού οποίου απεφάσισεν η εν Άργει Εθνοσυνέλευσις να πληρόνεται από την Κυβέρνησιν ο νόμιμος μόνον τόκος.

Δευτέρα διανομή γής

Η δευτέρα διανομή της γής θέλει γενή Α΄ διά να πληρωθή το υπόλοιπον τρίτον μέρος του εσωτερικού χρέους, και ούτω να εκτελεσθή το αρ. του Ε΄ Ψηφίσματος τής εν Άργει Εθνοσυνελεύσεως, το λέγον, η Κυβέρνησις να διαθέση προς αποπλήρωσιν του εσωτερικού χρέους 200.000 στρεμμάτων εθνικής γής, εξηρημένων των σταφίδων, των αμπελώνων, των ελαιοδένδρων και των δασών.

Β΄. Διά να δοθώσιν ανταμοιβαί εις τούς υπέρ του Έθνους αριστεύσαντας ή δυστυχήσαντας 300.000 χιλιάδες στρεμμάτων αρκούν διά τα δύω ταύτα αντικείμενα.

Τρίτη διανομή γής

Αφού γενή η δευτέρα διανομή τής γής θέλει γενή και άλλη τρίτη, σκοπόν έχουσα να περιθάλψη όσους δεν επεριέλαβαν η πρώτη και η δευτέρα και να ελκύση πολλούς άλλους έξωθεν κατοίκους.

Η γή αύτη, ήτις θέλει διαμοιρασθή κατά την τρίτην αυτήν εποχήν, θέλει εξαγορασθή εις 15 έτη, και ο μέτοχος αυτής της διανομής θέλει πληρόνει κατά πάν έτος το 15 της αξίας του όσου μέρους έλαβεν.

Η γή αύτη δεν θέλει υπερτερεί την αξίαν των 15.000.000 δίστηλα.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπον η Κυβέρνησις θέλει έχει διά 15 έτη εκ της ημέρας της Γ΄ διανομής ετήσιον εισόδημα άλλα ………………………………………………………………………15.000.000 γρ.

τα οποία προστιθέμενα μετά των πρώτων εισοδημάτων

της δηλαδή των ………………………………………………………………………………40.000.000 γρ. αποτελούν ……………………………………………………………………………………55.000.000 γρ.

Εξαιρουμένων των τόκων και της βαθμιαίας χρεολυσίας του εξωτερικού δανείου των 50.000.000 φράγκων θέλει έχει καθαρά εισοδήματα 45.000.000 γρόσια.

Αυτά δε δύνανται και μετά την παρέλευσιν των 15 και 30 ετών να μένωσιν εις αυτήν την ποσότητα, διότι αν αφ΄ ενός μέρους παύσωσι τά εκ της γής έκτακτα εισοδήματά της,

Τεύχος22Έτος1830Σελίδα30Share

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.