Skip to content Skip to footer

αλλά πρό της επαριθμήσεως αυτής θέλει υποβάλει τούς ληφθέντας πίνακας των επαρχιών εις την Κυβέρνησιν, ήτις θέλει διορίσει πόσον τής καταμετρηθείσης γής εκάστης επαρχίας, θέλει εκτεθή εις δημοπρασίαν μέχρι συμπληρώσεως των 4 εκατομμυρίων στρεμμάτων.

Ι΄. Καθ΄ όν καιρόν η επί της Οικονομίας Επιτροπή καταγίνεται να εξάξη, εκ των επαρχιακών πινάκων τάς εκποιητικάς εις εκάστην μερίδας, και να αποστείλη τούς πίνακας αυτούς εις έκαστον Διοικητήν, η Κυβέρνησις θέλει προκηρύξει, ότι έκαστος των ικανών να μεθέξουν έχει χρέος να παρουσιασθή εις τον Διοικητήν της επαρχίας, είτε είναι της αυτής, είτε άλλης, και να καταγραφή εις αυτήν, τόσον δε οι αυτόχθονες, όσον και οι αποτελέσαντες την πατρίδα και οι απαρχής του πολέμου συναγωνισθέντες, έχουσι χρέος να δικαιώσωσι την ικανότητά των με αποδείξεις κατά τα ακόλουθα σχέδια.

Διά τούς αυτόχθονας

ΌνομαΤόπος της γενέσεωςΕπαρχίαΥπανδρευμένη ή γυνή τουΤέκνα
   Ζή  | ΑπέθανενΆρρενα  | Θηλυκά

Υπογραφή του Αρχηγού της εκκλησιάς                          Υπογραφή των Δημογερόντων

της ενορίας του

του τόπου της γενέσεώς του.

Διά τους καταφυγόντας

ΌνομαΤόπος της γενέσεωςΕπαρχίαΥπανδρευμένος  γυνή τουΤέκνα
   Ναί  | ΌχιΆρρενα  | Θηλυκά

Υπογραφή του Αρχηγού της εκκλησιάς                          Υπογραφή των Δημογερόντων

της ενορίας του

του τόπου της διαμονής του

Αι αποδείξεις των απαρχής συναγωνισθέντων, είτε τα αξιόχρεα μαρτυρικά των εκδουλεύσεών των.  

ΙΑ΄. Αφού  η επί της Οικονομίας Επιτροπή τελειώση την κατάστρωσιν των μερίδων εκάστης επαρχίας, θέλει πέμπει τον πίνακα μετά των επαριθμημένων μερίδων εις την επαρχίαν, της οποίας είναι, ίνα διά του Διοικητού δημοσευθή.

ΙΒ΄. Η επί της Οικονομίας Επιτροπή θέλει έχει την φροντίδα να θέση εις έν κιβώτιον εσφραγισμένον τούς αριθμούς αυτών των μερίδων.

ΙΓ΄. Ένα μήνα μετά την δημοσίευσιν του πίνακος αρχίζει η διανομή διά δημοπρασίας, ήτις γίνεται κατά τον ακόλουθον τρόπον.

ΙΔ΄. Ο Διοικητής μετά του προέδρου του Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου, και μετά των πρεσβυτέρων των επαρχιακών δημογερόντων επιστατούν εις την δημοπρασίαν.

ΙΕ΄. Εκάστη μερίς τίθεται εις δημοπρασίαν τρίς. Οι επιστατούντες εις αυτήν δέχονται και γράφουσιν εις επίτηδες βιβλίον τον αριθμόν των τεμαχιδίων, και τά ονόματα των προσφερόντων, και μόνον εις την τρίτην δημοπρασίαν γίνεται η εκποίησις.

.

Τεύχος64Έτος1830Σελίδα64Share

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.