Skip to content Skip to footer

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Τη 29 Φεβρουαρίου

Εν τη σημερινή συνελεύσει του Βουλευτικού, αντιπροεδρεύοντος του αγίου Βρεσθένης κυρίου Θεοδωρήτου, ανεγνώσθησαν τα χθεσινά πρακτικά.

Είτα ανεγνώσθη επιστολή του στρατηγού Δήμου Σκαλτσά, ειδοποιούντος την διάδοσιν των προκηρύξεων και ευχαριστούσι την Διοίκησιν διά την πρόνοιαν οπού έλαβε κατά τωνν καταχρωμένων τα εθνικά.

Προσέτι ανεγνώσθη και επιστολή των δημογερόντων της επαρχίας Μαλανδρίνου και Λιδωρικίου, διαλαμβάνουσα τα αυτά και ότι η Διοίκησις να λάβη πρόνοιαν δια την ασφάλειαν εκείνων των μερών.

Είτα ανεγνώσθη αναφορά του βουλευτικού κυρίου Νικολή Τζαννέτου, αιτούντος διά τας εκδουλεύσεις των επαρχιωτών του Φαναρίου, να προβιβασθώσι και αυτοί κατά τον κατάλογον, αλλ΄ ενεκρίθη να διευθυνθή προς το Υπουργείον του Πολέμου, διά να ενεργήση τα εικότα.

Επροβλήθη περί εξοικονομήσεως του αρχιμανδρίτου Διονυσίου, και ενεκρίθη να γένη προβούλευμα προς το Εκτελεστικόν, ίνα διατάξη τον έπαρχον της Πάρου, όστις να υποχρεώση τον ηγούμενον της μονής του Αγίου Αντωνίου να δώση προς τον αρχιμανδρίτην γρόσια 600 για να ιατρευθή· να δοθώσι δε και δια έξοδα του ταξειδίου του από το εθνικόν ταμείον γρόσια 100.

Επροβλήθη ότι  εκ Ζακύνθου γράφουσιν, ότι εις, ονόματι Εμμ. Βασιλειάδης, υπήγεν εις Ζάκυνθον λέγων, ότι είναι άνθρωπος της Διοικήσεως, και το Βουλευτικόν δεν έχει ιδέαν περί τούτου, και συμπεραίνει, ότι εστάλη παρά των εκπεπτωκότων μελών του Εκτελεστικού. Όθεν η Διοίκησις να λάβη πρόνοιαν να ειδοποιήση, ότι ο άνθρωπος δεν εστάλη από της νομίμου Διοικήσεως.

Είτα επροβλήθη να γενώσι πρσκλητικά προς του βουλευτάς κυρίους Χ΄΄Ζαχαρίτσαν και Ν. Βρυζάκην και ενεκρίθη· εξ΄ ώ και εγένετο υπ΄ αριθ. 691/

Εγένετο προβούλευμα υπ΄ αριθ. 692 και εστάλη προς το Εκτελεστικόν περί της υποθέσεως του αρχιμανδρίτου Διονυσίου.

Είτα ανεγνώσθη προβούλευμα του Εκτελεστικού υπ΄ αριθ. 471, προβάλλοντος ότι, διά την δύσκολον συγκοινωνίαν με τα λοιπά μέρη της επικρατείας, να μεταβή η Διοίκησις εις Ναύπλιον· περικλείει και σχέδιον νόμου και το καθυποβάλλει εις την επίκρισιν του Βουλευτικού και, σκέψεως γενομένης, ενεκρίθη η μετάβασις παρ΄ όλου του Σώματος, και υπεγράφη ο νόμος υπ΄ αριθ. κθ΄ και εστάλη προς το Εκτελεστικόν μετά προβουλεύματος υπ΄ αριθ. 693.

Ο α΄ Γραμματεύς

Ιω. Σκανδαλίδης.

Τη α΄ Μαρτίου 1824 εν Κρανιδίω

Εν τη σημερινή συνελεύσει του Βουλευτικού, αντιπροεδρεύοντος του αγίου Βρεσθένης κυρίου Θεοδωρήτου, ανεγνώσθησαν τα χθεσινά πρακτικά.

Είτα ανεγνώσθη επιστολή της εν Λονδίνω επιτροπής, ειδοποιούντων το εις τα εκεί φθάσιμόν των και τας περί δανείου χρηστάς ελπίδας και, μολονότι λαοπλάνοι τινές εκοινοποίησαν

Τεύχος02Έτος1824Σελίδα255Share

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.