Skip to content Skip to footer

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΤΗ

είναι εις χρέος να κρατή πρωτόκολλον τακτικόν όλων των εκδιδομένων παρά της Εκλαμπρότητός του εγγράφων, και να προσυπογράφεται.

ιθ΄) Ο Γενικός Γραμματεύς, τα Υπουργεία των Εσωτερικών, της Οικονομίας και του Πολέμου να ενεργήσωσι την διαταγήν ταύτην, καθ΄ όσον ενί εκάστω ανήκει.

Εν Ναυπλίω τη 12 Ιανουαρίου 1825

Ο Επιτροπικώς του Προέδρου προσωρινώς                   Ο Προσωρινός Γενικός Γραμματεύς

Ανεγνώσθη προβούλευμα του Εκτελεστικού υπ΄ αρ. 2313 αποκριτικόν ότι διετάχθη το Υπουργείον της Οικονομίας να δώση εις τον Σταμάτην Λιάτζικον και Νικόλαον Μαυρουδή γρόσια τετρακόσια, ανά διακόσια τον καθ΄ ένα.

Ανεγνώσθη και άλλο υπ΄ αρ. 2342, δια του οποίου λέγει το Εκτελεστικόν ότι οι κύριοι Μανώλης Τζερμπίνης και Νικόλας Χατζή-Μιχαήλου αναφερόμενοι προτείνουν να τους δοθή ο πλησίον του λιμένος Καλαμάκι άντικρυ των Μεγάρων, ευρισκόμενος εθνικός τόπος διά να τον αποκαταστήσουν αλυκήν, της οποίας το εισόδημα να νέμωνται διά 6 χρόνους. Ωσαύτως να τους δοθή η άδεια να καλλιεργώσιν εκεί πλησίον γην ακαλλιέργητον εξήκοντα ή εβδομήκοντα στρεμμάτων, χωρίς να δίδουν δέκατον, και μετά την παρέλευσιν των εξ ετών να επιστρέφουν εις το έθνος και ταύτα ομού με την αλυκήν· και έμεινεν εις σκέψιν.

Επαρρησίασεν ο Βουλευτής κύριος Ιωάννης Σισίνης το κατάστιχον περί των ακαλλιεργήτων εθνικών σταφιδών της Επαρχίας Γαστούνης· και εδιωρίσθησαν ο κύριος Σισίνης, κύριος Λυκούργος για να συσκεφθώσι μετά του κυρίου Διονυσίου Παπαγιαννοπούλου και να δώσωσι σχέδιον εις την αύριον.

Ανεγνώσθη αναφορά των Επιστατοδημογερόντων της Επαρχίας Ναυπλίου, διά της οποίας παρακαλούσι να διαταχθή ο Φρούραρχος Ναυπλίου να εμποδίση την φρουράν του Παλαμιδίου από το να κόπτωσι τας εθνικάς ελαίας. Απεφασίσθη να σταλή μετά προβουλεύματος εις το Εκτελεστικόν διά να λάβη τα δραστήρια μέτρα να μη βλάπτωνται τα εθνικά κτήματα. Εστάλη το προβούλευμα υπ΄ αρ. 302.

 Ανεγνώσθη αναφορά των Παραστατών της Επαρχίας Αρκαδίας, ομού και πληρεξούσιον γράμμα εκ της επαρχίας των, και παρακαλούσι να τους δοθή τελευταία απόκρισις, επειδή δεν υποφέρουν πλέον καθήμενοι εδώ να κατεξοδεύωνται. Εδόθη η αναφορά εις την επιτροπήν.

Ανεγνώσθη αναφορά της Αντωνούσας Περούκαινας, παραπονουμένης διά τα πράγματά της, τα οποία έχασεν εις την προλαβόντως γενομένην εις Άργος αταξίαν, και δεομένης να της δίδωνται κάν τα καθημερινά ταΐνια δια να ζή. Εστάλη εις το Εκτελεστικόν με γνώμην του Βουλευτικού δια να διαταχθή ο Έπαρχος του Άργους να εξετάση την υπόθεσιν ταύτην και να την δοθώσι τα πράγματά της· ακόμη να διατάξη να της δίδωνται και τόσα ταΐνια όσας ψυχάς έχει.

Ανεγνώσθη αναφορά του Εμμανουήλ Σαλτέλη, διά της οποίας ζητεί να του δώση η Διοίκησις εις την επιστασίαν του την τυπογραφίαν την ευρισκομένην εδώ εις Ναύπλιον· έμεινε δε εις σκέψιν.

Ο Πρόεδρος του Βουλευτικού                                                          Ο Β΄ Γραμματεύς

              Πανούτζος Νοταράς                                                               Ανδρέας Παπαδόπουλος

Τεύχος07Έτος1825Σελίδα95Share

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.