Skip to content Skip to footer

158

Εντολή προς τη Γερουσία να εκφέρει τη γνώμη της όσο το δυνατόν ταχύτερα περί των γεντικίων.

Αρ. 4392

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς την Γερουσίαν

Πολλοί των πολιτών μας ενοχλούσι καθ΄ ημέραν εξαιτούντες να πληροφορηθώσι το ταχύτερον την περί γεντικίων απόφασιν της Κυβερνήσεως.

Επιθυμούντες ν΄ απαλλαχθώμεν από τάς συνεχείς ταύτας ενοχλήσεις και να δοθή τέλος εις το περί γεντικίων, σας προσκαλούμεν, Κύριοι, κατ΄ επανάληψιν να λάβετε υπ΄ όψιν τα περί του αντικειμένου τούτου, και να γνωμοδοτήσετε όσον το δυνατόν τάχιον.  

Εν Ναυπλίω τη 11 Σεπτεμβρίου 1831.

Ο Κυβερνήτης

Ι. Α. Καποδίστριας

(Σφραγίς)

Ο Γραμμ. της Επικρατείας

Ν. Σπηλιάδης

Επί του νώτου: Αρ. 4392. Προς την Γερουσίαν Ο Κυβερνήτης. 376. Η Κυβέρνησις.  Αρ. 4399. Αρ. 118. Ο Κυβερνήτης προσκαλεί την Γερουσίαν διά να δώση όσον τάχος την περί γεντικίων γνώμην της.

159

Περί της ενοικιάσεως των σταφιδαμπέλων των Παλαιών Πατρών.

Αρ. 4422

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς την Γερουσίαν

Κατά την 12 Ιουλίου διά του υπ΄ αριθ. 4022 διαγγέλματος σας επροσκαλέσαμεν να γνωμοδοτήσετε περί της ενοικιάσεως των κατά τάς Π. Πάτρας σταφιδαμπέλων.

Η επί της Οικονομίας Επιτροπή αναφέρει, ότι ο καιρός της καλλιεργείας έφθασε και ανάγκη να ληφθώσιν εγκαίρως μέτρα διά την ενοικίασίν των.

Σπεύδοντες ν΄ αποφύγωμεν την εκ της βραδύτητος προξενηθησομένην εις το Ταμείον ζημίαν, σας προσκαλούμεν να λάβετε υπ΄ όψιν το διαληφθέν διάγγελμα και να μας δώ-

Τεύχος21Έτος1831Σελίδα168Share

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.