Skip to content Skip to footer

του Υπουργείου της Οικονομίας τον, ως έγγιστα, υποθετικόν λογαριασμόν των προσόδων και εξόδων αυτού του μηνός και εις το τέλος πάσης τριμηνίας να πέμπη τον οριστικόν λογαριασμόν των προσόδων και εξόδων αυτών των τριών μηνών». Μεταξύ του ζ΄ και η΄ άρθρου προσετέθη το εξής: «Τάς πληρωμάς η επιτροπή να κάμνη διά διορισμού της Επιτροπής του Ταμείου κατά τον περί Ταμείου νόμον υπ΄ αρ. ΛS΄». Κατόπιν δε τούτου του άρθρου προσετέθη και άλλο έν, το εξής: «Όταν η επιτροπή υποπέση εις παράβασιν των χρεών της μετακαλείται με την συγκατάθεσιν και των δύο συγκροτούντων την Διοίκησιν Σωμάτων διά να δίδη λόγον των πράξεών της». Η εκλογή των μελών της επιτροπής έμεινε διά την αύριον.

 Γ΄. Ανεγνώσθη αναφορά του Εμμανουήλ Βασιλειάδη, εις την οποίαν εγκλείει αντίγραφον της αποφάσεως της αιρετοκριτικής επιτροπής περί της μεταξύ αυτού και του γυναικαδελφού του Θεοδώρου Ποντίκη διαφοράς, και αντίγραφον αιτήσεως του Υπουργείου του Δικαίου υπ΄ αρ. 1504 προς το Υπουργείον της Αστυνομίας, εις το οποίον δίδεται πληροφορία ότι η διαφορά αύτη είναι αποφασισμένη και αμετάτρεπτος κατά § δ΄ του Αρμενοπούλου, και ότι, επειδή ο γυναικάδελφός του Ποντίκης δεν ήτον εις κατάστασιν να τον αποδώση τα γρόσια 985, διετάχθη παρά του Υπουργείου του Δικαίου να παραχωρήση εις τον Βασιλειάδην την εν Άργει οικίαν του, της οποίας το της κυριότητος έγγραφον εδόθη εις αυτόν κατά την απόφασιν του Υπουργείου· προσθέτει δε ότι δεν μένει κατ΄ ουδένα τρόπον ευχαριστημένος να αναθεωρηθή η διαφορά αύτη παρά του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου των Εσωτερικών (το οποίον διετάχθη από το Βουλευτικόν, όταν εδόθη αναφορά από τον γυναικάδελφόν του), επειδή είναι προαποφασισμένη από επιτροπήν η οποία εδιωρίσθη με την θέλησιν και των δύο αντιφερομένων μερών. Έμεινεν εις σκέψιν.    

Ο Πρόεδρος του Βουλευτικού                                            Ο Πρώτος Γραμματεύς

         Πανούτζος Νοταράς                                             

Τη 2 Φεβρουαρίου 1826, Συνεδρίασις 319 μυστική

Άπερασμένη και αύτη εις τα πρακτικά των μυστικών συνεδριάσεων του Βουλευτικού.

Ο Πρόεδρος του Βουλευτικού                                            Ο Πρώτος Γραμματεύς

         Πανούτζος Νοταράς  

Τη 4 Φεβρουαρίου 1826, Συνεδρίασις 320 μυστική

Άπερασμένη και αύτη εις τα πρακτικά των μυστικών συνεδριάσεων του Βουλευτικού.

Ο Πρόεδρος του Βουλευτικού                                            Ο Πρώτος Γραμματεύς

         Πανούτζος Νοταράς                                             

Τη 5 Φεβρουαρίου 1826, Συνεδρίασις 321

Προεδρία του κυρίου Πανούτζου Νοταρά

Μετά την ανάγνωσιν των πρακτικών της α΄ του παρόντος

Α΄. Ανέφερεν η επί του νοσοκομείου επιτροπή ότι διά να εξοικονομούνται τα έξοδα του νοσοκομείου πρέπει να δοθώσιν εις αυτήν, ως προαπεφασίσθη, από τα χρήματα των

Τεύχος07Έτος1826Σελίδα436Share

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.