Skip to content Skip to footer

πρότασις των εφόρων. Και επειδή το Βουλευτικόν επληροφορήθη ότι διάφοροι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουσι και λαμβάνουσι πολλάς αρχαιότητας από την νήσον Μήλον, απεφασίσθη να διατάξη το Εκτελεστικόν την Διευθυντικήν Επιτροπήν του Αιγαίου Πελάγους να διορίση τους δημογέροντας της νήσου ταύτης να προσέχουν εις το εξής να μη λαμβάνωνται αι ανακαλυπτόμεναι αρχαιότητες από τους Ευρωπαίους, αλλά να εξασφαλίζωνται και αμέσως να ειδοποιούσι την Διοίκησιν. Εστάλη η απάντησις διά του υπ΄ αρ. 1321 προβουλεύματος.

Κ΄. Ανεγνώσθη αναφορά του Βουλευτού κυρίου Χατζή-Ζαχαρίτζα, διά της οποίας ζητεί την άδειαν ν΄ απέλθη προς ανάρρωσίν του˙ του εδόθη έγγραφος υπ΄ αρ. 1322.  

Ο Αντιπρόεδρος του Βουλευτικού                                               Ο Β΄ Γραμματεύς

Βάιος Γεωργίου

Τη 29 Μαρτίου 1826, Συνεδρίασις 358

Αντιπροεδρία του Αγίου Βρεσθένης κυρίου Θεοδωρήτου

Μετά την ανάγνωσιν των πρακτικών της 26 του παρόντος

Α΄. Επροβλήθη ότι το περί προμηθείας του Φρουρίου Γραμπούσης πηγαίνει εις μάκρος και το φρούριον εξ εναντίας έχει ανάγκην ταχείας εξοικονομήσεως. Εστάλη προβούλευμα προς το Εκτελεστικόν υπ΄ αρ. 1325 δια να φροντίση, μ΄ όποιον τρόπον δύναται, την ταχείαν εξοικονόμησιν του φρουρίου τούτου από τον προχειρότερον πόρον.

Β΄. Ανεγνώσθη προβούλευμα του Εκτελεστικού υπ΄ αρ. 18477 αποκριτικόν ότι διώρισεν επιτροπήν, συγκειμένην εκ των κυρίων Παύλου Παρασκευά, Μ. Γράμπη και Πάνου Δάρα, διά να κρίνη τον φονέα Ιουστινιανόν.

Γ΄. Ανεγνώσθη και άλλο υπ΄ αρ. 18479 ειδοποιητικόν ότι ενεκρίθη η γνώμη του Βουλευτικού περί των εθνικών σταφιδών και ενηργήθη.

Δ΄. Ανεγνώσθη άλλο υπ΄ αρ. 18429 αποκριτικόν ότι διετάχθη το Υπουργείον της Οικονομίας να ενεργήση τα δέοντα περί της εξοικονομήσεως του Φρουρίου Γραμπούσης κατά την γνώμην του Βουλευτικού.

Ε΄. Ανεγνώσθη και άλλο υπ΄ αρ. 18443 αποκριτικόν ότι διετάχθη το Υπουργείον της Οικονομίας να επιτάξη διά να μετρηθώσι εις τον Βουλευτήν κύριον Ιω. Δημητρίου τα όσα έδωκεν εις εράνους προς απελευθέρωσιν της εις Ανατολικόν αιχμαλωτισθείσης οικογένειάς του.

S΄. Ανεγνώσθη και άλλο υπ΄ αρ. 18476 αποκριτικόν ότι διετάχθη το Υπουργείον της Οικονομίας να καταστρώση τον κατάλογον των αντί μετρητών εκδοθέντων αποδεικτικών.

Ζ΄. Ανεγνώσθη και άλλο υπ΄ αρ. 18378 ειδοποιητικόν ότι ενεκρίθη και παρά του Εκτελεστικού να προστεθή ο Βουλευτής κύριος Π. Δημητρακόπουλος τέταρτον μέλος της διευθυντικής Επιτροπής του Αιγαίου Πελάγους και εξεδόθησαν αι αναγκαίαι.

Η΄. Ανεγνώσθη και άλλο υπ΄ αρ. 18444 αποκριτικόν ότι ο κύριος Κωνσταντίνος Μεταξάς κατεπείσθη και ανέλαβε το έργον του.

Θ΄. Ανεγνώσθη και άλλο υπ΄ αρ. 18486 αποκριτικόν ότι θέλει γενή η αναγκαία πρόβλεψις περί της οχυρώσεως της αποκλείστρας και ευρέθη ο τρόπος του να οικονομηθώσιν αι δι΄ αυτήν αναγκαίαι τροφαί. 

Ι΄. Ανεγνώσθη και άλλο υπ΄ αρ. 18459 ειδοποιητικόν ότι διετάχθη η επί της εκποιήσεως των φθαρτών κτημάτων Επιτροπή να δέχεται αντί μετρητών τα περί της τιμής των ίππων του τακτικού εκδεδομένα αποδεικτικά.

Τεύχος07Έτος1826Σελίδα476Share

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.