Skip to content Skip to footer

Εστάλη προβούλευμα εις το Εκτελεστικόν υπ΄ αρ. 784 ότι και άλλοτε το Βουλευτικόν επρόβαλλεν διά να οχυρωθούν τα φρούρια και κατ΄ εξοχήν του Ναυπλίου, πλην έως ώρας δεν είδε καμμίαν ενέργειαν, προβάλλει δε και τώρα να φροντίση χωρίς αναβολήν καιρού να οχυρωθούν τα ενταύθα φρούρια, δηλαδή να επισκευασθούν αι στέρναι, να κατασκευασθούν τα αναγκαία κρεββάτια των κανονίων και όσα άλλα είναι αναγκαία εις την οχύρωσίν των. Επρόβαλε προσέτι εις το αυτό προβούλευμα ότι, επειδή εις Μύλους ευρίσκονται αρκεταί ζωοτροφαί, προς αποφυγήν ενδεχομένης αταξίας να διορίση μίαν ανάλογον εκτελεστικήν δύναμιν υπό άξιον και τίμιον αρχηγόν, διά να τάς παραφυλάττη.

Εγένετο πάλιν λόγος διά να κατασκευασθώσιν αι βάρκαι κανονιέραι εις τον Κορινθιακόν κόλπον· και απεφασίσθη ότι, επειδή το προαποφασισθέν διά την κατασκευήν αυτών εισόδημα των σταφιδών θ΄ αργοπορήση να συναχθή, να γένη τώρα προκαταβολή δέκα χιλιάδων γροσίων από το Μέγα Σπήλαιον και πέντε από το Μοναστήριον του Ταξιάρχου, τα οποία να πληρωθώσιν από την σύναξιν του εισοδήματος των σταφίδων τους διά να χρησιμεύσουν εις την κατασκευήν αυτών. Εφ΄ ώ και εστάλη προβούλευμα εις το Εκτελεστικόν υπ΄ αρ. 736 διά να στείλη άνθρωπον ευϋπόληπτον να συνάξη αυτά τα γρόσια και να αγορασθή η αναγκαία ξυλική ύλη διά ν΄ αρχίση η κατασκευή των αμέσως.

Εστάλη προβούλευμα εις το Εκτελεστικόν υπ΄ αρ. 735, διά του οποίου υπενθυμίζεται να διατάξη, όπου ανήκει, να συναχθή όσον τάχος η συνεισφορά των αποφασισθέντων τεσσαράκοντα χιλιάδων γροσίων διά την κατασκευήν πυρπολικών, επειδή πληροφορείται ότι εδιωρίσθη εις Ύδραν επιστάτης και έρχεται εδώ διά να επιστατήση εις την κατασκευήν των ενταύθα ναυπηγηθησομένων πυρπολικών.

Ανεγνώσθη προβούλευμα του Εκτελεστικού υπ΄ αρ. 8667 αποκριτικόν ότι ενεκρίθη η γνώμη του Βουλευτικού περί ενοικιάσματος των ενταύθα εθνικών οικιών· και εδόθη προς το Υπουργείον της Οικονομίας η ανήκουσα διαταγή δια να ενεργήση κατ΄ αυτήν.

Ανεγνώσθη και άλλο υπ΄ αρ. 8665 αποκριτικόν ότι διετάχθη το Υπουργείον της Οικονομίας να κάμη την καταγραφήν των ενταύθα εθνικών οικιών και εργαστηρίων και αμέσως να την διευθύνη εις το Βουλευτικόν. 

Ανεγνώσθη παραστατικόν των κατοίκων της νήσου Ίου, διά του οποίου συνιστώσι Παραστάτην αυτής τον κύριον Λούη Στάη. Εδόθη εις την επιτροπήν διά να εξετασθή.

Ο Πρόεδρος του Βουλευτικού                                            Ο Α΄ Γραμματεύς

         Πανούτζος Νοταράς                                                    Ιω. Σκανδαλίδης

Τη 11 Ιουνίου

Σήμερον συνεκροτήθη έκτακτος συνέλευσις, εις την οποίαν απεφασίσθη ότι επειδή η παρουσία του Προέδρου του Εκτελεστικού εις τα ενταύθα είναι αναγκαιοτάτη, να γένη μία προσκλητική επιστολή από μέρους του Βουλευτικού προς την Εκλαμπρότητά του διά να επιταχύνη τον ενταύθα ερχομόν του· και εστάλη εις το Εκτελεστικόν με προβούλευμα υπ΄ αρ. 738 διά να τώ σταλή και να τον γράψη και το Εκτελεστικόν όσα κρίνει αναγκαία διά να φθάση όσον τ΄ ογληγορώτερον εδώ. Εστάλησαν δε προς τον Πρόεδρον και οι Βουλευταί κύριοι Π. Δημητρακόπουλος και Κωνσταντίνος Ζώτος διά να του παραστήσωσι και εκ στόματος τα πάντα. Εστάλη η επιστολή υπ΄ αρ. 739.

Μετά ταύτα απεφασίσθη και εδιωρίσθη μία επιτροπή, συγκειμένη από τους Βουλευτάς κυρίους Εμμανουήλ Αντωνιάδην, Στάμον Στάικον και Χριστόδουλον Μαντακίδην διά να επιστατήσωσιν εις το να καθαρισθώσιν αι στέρναι του ενταύθα φρουρίου.

Τεύχος07Έτος1825Σελίδα268Share

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.