Skip to content Skip to footer

ως υποθήκη εις το Εθνικόν Ταμείον, και μετά την συμπλήρωσιν της όλης ποσότητος γίνεται ίδιον κτήμα του αγορασάντος.

  1. Εις την επιτόπιον δημοπρασίαν να διορίζεται και είς αρχιτέκτων διά την καταμέτρησιν των εκποιουμένων κτημάτων.
  2. Το εκτιθέμενον εις δημοπρασίαν κτήμα να έχη σημειωμένον τον αριθμόν των πηχών, την θέσιν, την κατάστασιν, τα όρια και το όνομα του πρώτου οικοδεσπότου.
  3. Όστις λάβη πίστωσιν εις την επιτόπιον δημοπρασίαν, χρεωστεί η Επιτροπή να του δίδη απόδειξιν περιέχουσαν την απαίτησίν του, το όνομά του, την πατρίδα του και την ποσότητα της πιστώσεώς του.
  4. Εάν τις των αγοραστών δεν πληρώση την συμφωνηθείσαν ποσότητα εις τάς διωρισμένας εποχάς, η Κυβέρνησις λαμβάνει το κτήμα οπίσω, το εκθέτει εις δημοπρασίαν, και οποιαδήποτε ζημία γένη είναι εις βάρος του αγοραστού.

Εν Ναυπλίω τη 10 Φεβρουαρίου 1830.

Η Επιτροπή

Γεώργιος Αινιάν

Γ. Μ. Αντωνόπουλος

Ρήγας Παλαμήδης

Επί του νώτου: 57. Η Επιτροπή του Β΄ Τμήματος 17.

17

Γνωμοδότηση επί του σχεδίου ψηφίσματος περί του κανονισμού συνάξεως των εθνικών προσόδων.

Αρ. 18

Η Επιτροπή του Β΄ Τμήματος της Γερουσίας

Προς την Γερουσίαν

Ανέγνωσεν η Επιτροπή αύτη το υπ΄ αριθ. 607 έγγραφον της Κυβερνήσεως ομού με το επισυναπτόμενον σχέδιον ψηφίσματος της Επιτροπής της Οικονομίας περί κανονισμού συνάξεως των εθνικών προσόδων και την συνοδεύουσαν αυτό υπ΄ αριθ. 618 αναφοράν και συζητήσασα αποχρώντως τα επαναλαμβάνομενα

Γνωμοδοτεί

Επειδή προσεγγίζει ο καιρός των συνάξεων των προσόδων και είναι αδύνατον να βαλθή επί του παρόντος άλλο σχέδιον εις πράξιν, μ΄ όλον ότι προβλέπει η Επιτροπή πολλάς δυσκολίας εις την εκτέλεσιν του ειρημένου σχεδίου διά την εις μετρητά σύναξιν των εθνικών δικαιωμάτων, θεωρεί ως αναγκαίον το να παραδεχθή η Γερουσία αυτήν την βάσιν της συνάξεως ως μόνην δυναμένην να προσεγγίση εις τον σκοπόν του ψηφίσματος της εν Άργει Δ΄ Εθνικής Συνελεύσεως, δηλ. και ο περί τριτοδεκατώσεως νόμος να καταλυθή και το Ταμείον να μη ζημιωθή. Αποδεχομένη λοιπόν αυτήν την βάσιν

Αον. Εγκρίνει το Α και Γ΄ άρθρον, αλλ΄ εις το Β΄ ήθελεν είναι συμφερώτερον να δοθή το δικαίωμα των 10 τα ολιγώτερον εις τους εντοπίους εκάστης επαρχίας, επειδή επιφορτίζονται με καινοφανές είδος φόρου, και υποχρεούνται να πληρώνωσι μετρητά αντί να δώσωσι γεννήματα.

Τεύχος23Έτος1830Σελίδα99Share

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.