Skip to content Skip to footer

ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

μπότσαις 1625, οπού εν αρχή του αγώνος εις την πολιορκίαν της Κορίνθου έδωκε, κατά το ενδεικτικόν του υπογεγραμμένον παρά του αρχιμανδρίτου Γρηγορίου Δικαίου. Η γνώμη του Βουλευτικού είναι, ότι επειδή και έδωκε το κρασί πριν της συστάσεως της Διοικήσεως, μετά την αποκατάστασιν του Έθνους, να κριθή και αύτη η υπόθεσις.

Έτι ανεγνώσθη αναφορά του Πέτρου Βαταβάλη, δεομένου να τω πληρωθώσι τα μηνιαία, οπού εις την εφορείαν της Λεβαδείας εδούλευσεν. Η γνώμη του Βουλευτικού είναι, ότι να τω δοθή κανέν υπούργημα προς ανάπαυσιν της δυστυχίας του, ότι άξιος ο ανήρ.

Έτι ανεγνώσθη αναφορά του Παναγιώτου Κουδούκα μεθ΄ ενός αντιγράφου, υπογεγραμμένου παρά του φροντιστού του κατά τον Ισθμόν γενικού στρατοπέδου Νικολάου Παππά Διαμαντόπουλου και Αθανασίου Μαρκέλλου, δεομένου εις το να επιταχθή ο φροντιστής να τω πληρώση το συμφωνηθέν δια τα δύω πλοία, προς μετακόμισιν των προς το ζήν. Με γνώμην του Βουλευτικού εστάλη προς το Εκτελεστικόν υπό την υπογραφήν του α΄ Γραμματέως, ότι να προσκαλεσθώσιν οι εναγόμενοι δια να εξετασθή η διαφορά και να αποδώσωσι το δίκαιον, αν ούτως έχη ως λέγουσιν οι αναφέροντες.

Σήμερον ήλθεν ο εις των δύω παραστατών των Καλαβρυτινών κ. Ιωάννης Παππαδόπουλος.

Έτι εγένετο λόγος περί των μισθών των βουλευτών, υπουργών και υπαλλήλων. Έμεινε δε εις δευτέραν σκέψιν.

Ο α΄ Γραμματεύς

               Ιω. Σκανδαλίδης

Τη 6 Σεπτεμβρίου

Εν τη σημερινή συνελεύσει, επιτροπεύοντος του κ. Πανούτσου Νοταρά, ανεγνώσθησαν τα χθεσινά πρακτικά.

Είτα εστάλησαν παρά του Εκτελεστικού πέντε διαταγαί δια την περί δασμού επιτροπήν και εδόθη μία ενί εκάστω.

Έτι ανεγνώσθη προβούλευμα του Εκτελεστικού υπ΄ αριθ. 2816, αποκριτικόν εις το υπ΄ αριθ. 297 προβούλευμα του Βουλευτικού, ομού και ο κατάλογος των προβιβασθέντων άνευ της ειδήσεως και επικρίσεως του Βουλευτικού, και έμεινεν εις σκέψιν.

Έτι ανεγνώσθη προβούλευμα του Εκτελεστικού υπ΄ αριθ. 2813, αποκριτικόν και αυτό εις το υπ΄ αριθ. 294 προβούλευμα του Βουλευτικού περί των υπουργείων, ότι επιβλαβής και δυσοικονόμητος λογίζεται η ενταύθα μετάβασις των υπουργείων. Με γνώμην του Βουλευτικού εγένετο προβούλευμα προς το Εκτελεστικόν υπ΄ αριθ. 303.

Έτι ανεγνώσθη προβούλευμα του Εκτελεστικού υπ΄ αριθ. 2812, προβάλλοντος εις σύστασιν πενταμελή επιτροπήν κριτών, συγκειμένην παρά των κ. Γαβριήλ Αμανίτου, Στάμου Διδασκαλόπουλου, Σταματίου Ψωμά, Αθανασίου Τσακάλωφ και Κωνσταντίνου Ζώτου, επιτρέποντος άδειαν να κρίνη και αποφασίζη δι΄ οποιασδηποτούν διαφοράς, και έμεινεν εις άλλην σκέψιν.

Έτι ανεγνώσθη αναφορά του μητροπολίτου Θηβών Παϊσίου, δεομένου, ίνα επιταχθή ο επιτροπεύων Αθηνών δια να παραιτηθή από τα δικαιώματά του. Με γνώμην του Βουλευτικού εστάλη υπό την υπογραφήν του α΄ Γραμματέως προς το Εκτελεστικόν, ότι να επιτάξη

Τεύχος02Έτος-Σελίδα144Share

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.