Skip to content Skip to footer

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

δια του τοπικού επάρχου τον επίτροπον των Αθηνών να παραιτηθή από τα δικαιώματα, του να λαμβάνη παρά των ενταύθα επαρχιωτών του αγίου Θηβών και να τα απολαμβάνη αυτός ως δίκαιον.

Έτι ανεγνώσθη σχέδιον διαταγής του Εκτελεστικού προς το της Οικονομίας Υπουργείον υπ΄ αριθ. 2814 περί του δασμού. Μετά την ανάγνωσιν εστάλη προς το Εκτελεστικόν.

Έτι ανεγνώσθη αναφορά της Σουσάνας Σίμενας κατά Ελισάβετ, γυναικός του ποτέ Γεώργη Τζίτζα, δια έν ζωνάρι ασημένιον, οπού είχε δώσει ενέχυρον δια ραπτικά μιας φουστανέλλας γρόσια 16. Με γνώμην του Βουλευτικού εστάλη, ίνα ο έπαρχος θεωρήση αυτήν την υπόθεσιν.

Έτι ανεγνώσθη αναφορά της Μαργαρίτας, γυναικός του μακαρίτου καπετάν Γεωργάκη, φονευθέντος εις την έφοδον των Αθηνών, δεομένης, ίνα επιταχθώσιν οι Αθηναίοι να τη δίδωσι τα προς ζωάρκειαν. Με γνώμην του Βουλευτικού εστάλη, υπό την υπογραφήν του α΄ Γραμματέως, προς το Εκτελεστικόν, ότι κατά την προκήρυξιν της Διοικήσεως περί των ορφανών και χηρών, να επιταχθώσιν οι Αθηναίοι να τη δίδωσιν ανά 14 οκάδας σιτάρι τον μήνα.

Έτι ανεγνώσθη αναφορά του καπετάν Νικόλα, απεσταλμένου παρά του Πόρου, ότι να στείλη το Βουλευτικόν και να ζητήση παρά του Εκτελεστικού την αναφοράν, οπού χθες έδωκε, να τω δοθή και η άδεια να ομιλήση στοματικώς. Η γνώμη του Βουλευτικού είναι ότι, αφού ληφθή το αντίγραφον της αναφοράς, τότε θέλει κραχθή δια να ομιλήση.

Έτι ανεγνώσθη αναφορά του ηγουμένου και λοιπών πατέρων της Μακαριώτισσας κατά Λεονταρή Κοντακτζή, διορισθέντος παρά της Διοικήσεως εις το να καταγράψη τα του μοναστηρίου, ότι έλαβε γρόσια 170, δύω δέρματα τυρί και 30 ζευγάρια τσαρούχια. Με γνώμην του Βουλευτικού εστάλη, υπό την υπογραφήν του α΄ Γραμματέως, προς το Εκτελεστικόν ότι, κατά την σημείωσιν επί της αναφοράς των προκρίτων Θηβών, τη α΄ του παρόντος, εν ή εγνωμοδότησε το Βουλευτικόν ότι να σταλή άνθρωπος δια να καταγράψη τα πράγματα του μοναστηρίου, και να μείνουν εις Περαχώραν, όμως εις ασφάλειαν. Το αυτό επιβεβαιοί και τώρα το Βουλευτικόν και περιμένει την περί τούτου ταχίστην εκτέλεσιν, να επιτάξη και τον Λεονταρήν Κοντακτζήν ή τους ανθρώπους του, δια να επιστρέψουν τα όσα έλαβον παρά του μοναστηρίου.

Έτι ανεγνώσθη αναφορά των επαρχιωτών της επαρχίας Κορίνθου, δεομένων δια τας άχρι τούδε θυσίας και αγώνας της επαρχίας, να συγχωρηθή εις το να μη δώσωσι το ζητούμενον δέκατον των σταφίδων· έμεινεν επί την αύριον η σκέψις.

Ο α΄ Γραμματεύς

               Ιω. Σκανδαλίδης

Τη 7 Σεπτεμβρίου

Εν τη σημερινή συνελεύσει, επιτροπεύοντος του κ. Πανούτσου Νοταρά, ανεγνώσθησαν τα χθεσινά πρακτικά.

Είτα ανεγνώσθη γράμμα του κ. Ανδρέα Ζαΐμη και αντίγραφον γράμματος του Ανδρέα Λόντου, Βασιλείου Πετμεζά, Μήτσου Κοντογιάννη και Δήμου Σκαλτσά, ειδοποιούντες την

10

Τεύχος02Έτος-Σελίδα145Share

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.