Skip to content Skip to footer

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Προς απαξάπαντας τους επάρχους, προκρίτους και επιστάτας μιας εκάστης επαρχίας του

Αιγαίου Πελάγους.

Από τα εσώκλειστα δύω επιβεβαιωμένα και εσφραγισμένα αντίγραφα ομολογιών βλέπετε ότι ο κ. Απόστολος Κάλογλου χρεωστεί γρόσια εννεακόσια και δεν ενθυμάται το χρέος, δια να κάμη την απόδοσιν. Διατάττεσθε λοιπόν (εις οποίαν των νήσων ευρεθή), να τον βιάσητε να αποδώση το χρέος του προς τον καπητάνον του παρόντος μίστικου Νικ. Σκορδή, και τόκον, όν αν εγκρίνητε· ει δε και απεισθήση, να τον παραδώσητε εις τον αυτόν καπητάνον, να τον φέρη εις την Διοίκησιν.

Τη 15 Οκτωβρίου 1823 εν Σαλαμίνι

Ο Επιτροπικώς

Πανούτσος Νοταράς                                        Ο α΄ Γραμματεύς

 Ιω. Σκανδαλίδης.

Σημείωσις των ομολογιών:

1 από γρόσια τριακόσια προς τον κ. Ηλίαν Καράπαυλον.

1 από γρόσια εξακόσια προς τον κ. Παναγιώτη Τρουπάκην Μούρτσινον.

Αριθ. 428

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Προς τους ευγενεστάτους κ. Ιω. Παππά Διαμαντόπουλον και Ν. Πονηρόπουλον

Διατάτεσθε, λαβόντες παρά της επιτροπής της διορισθείσης περί του δασμού τα γρόσια είκοσι χιλιάδες τριάντα οκτώ, αριθ. 20.038, οπού έφερεν ο κ. Καλημέρης από τον δασμόν των σταφίδων του Κορινθιακού κόλπου, να απέλθητε εις Ύδραν και, συμπεριλαμβάνοντες και τα όσα εκομίσατο εκεί ο άγιος Άρτης, γρόσια δεκατέσσαρες χιλιάδες και πεντακόσια δέκα, αριθ. 14.510, ομού και όσα άλλα ήθελεν εμβασθώσιν ή εκ Ναυπλίου ή αλλαχόθεν, τα κρατείτε να τα διανέμητε εις τας ναυτικάς νήσους κατ΄ αναλογίαν των πλοίων οπού μέλλουσι να εκπλεύσωσιν εις Μεσολόγγι, και κατά τας συμφωνίας οπού έχουσιν αναμεταξύ των.

Ο Επιτροπικώς

Πανούτσος Νοταράς                                        Ο α΄ Γραμματεύς

 Ιω. Σκανδαλίδης.

Αριθ. 429

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Προς τους γενναιοτάτους αντιστράτηγον Ιω. Νοταράν και λοιπούς αξιωματικούς Κορινθίους

Το Βουλευτικόν επαινούν την επίμονον καρτερίαν σας εις την πολιορκίαν της Ακροκο-

Τεύχος02Έτος1823Σελίδα617Share

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.