Skip to content Skip to footer

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

θέντα έως τώρα φρούρια˙ ωσαύτως να δόθωσι και σφοδραί διαταγαί δια να φυλαχθώσιν αι συνθήκαι προς υπόληψιν της Διοικήσεως και του γένους και ευκολίαν των επιχειρήσεών μας. Ο εις τον Κορινθιακόν κόλπον σταλείς κύριος Ιωάννης Καλημέρης έφερε γρόσια είκοσι χιλιάδες από τον δασμόν των σταφίδων, και επειδή τόσον τα πρώτα, καθώς και αυτά δεν εξαρκούσι δια την έκπλευσιν των πλοίων εις Μεσολόγγι, δια τούτο το Σεβ. Εκτελεστικόν να φροντίση δια να στείλη και άλλα, επειδή και το Μεσολόγγι κινδυνεύει.

Τη 15 Οκτωβρίου 1823 εν Σαλαμίνι

Ο Επιτροπικώς

                Πανούτσος Νοταράς                                                             Ο α΄ Γραμματεύς

               Ιω. Σκανδαλίδης

Αριθ. 419

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Προς τους ευγενεστάτους κ. Γκίκαν Καρακατσάνην, Νικ. Γεωργίου Λουμάκην και

Σωτήριον Νοταράν

Διορίζεσθε παρά του Βουλευτικού Σώματος να απέλθητε εις το στρατόπεδον το πολιορκούν την Ακροκόρινθον, και μεθ΄ ενός άλλου μέλους εκ των πολιτικών οπού θέλει πέμψει το Σεβ. Εκτελεστικόν συνενούμενοι, να παρασταθήτε εις την παραλαβήν της Ακροκορίνθου, και να γίνη η παράδοσις εν ονόματι του Έθνους˙ να φροντίσητε την ασφάλειαν του φρουρίου, και σφραγίζοντες όλα τα εν εαυτώ κινητά και ακίνητα εθνικά πράγματα, να τα φυλάξητε σώα και αβλαβή˙ να προσέξητε να φυλαχθώσι και αι συνθήκαι, οπού μέλλουν να γίνουν των παραδοθησομένων εχθρών, προς υπόληψιν της Διοικήσεως και όλου του γένους και ευκολίαν των επιχειρήσεών μας εις το μέλλον. Τα στρατεύματα της επαρχίας Κορίνθου να εμβώσιν εις φύλαξιν του φρουρίου, έως ού να διορισθή φρούραρχος από της Διοικήσεως κατά τας διαταγάς οπού μέλλει να δοθώσι. Αν δε βραδύνη το μέλος οπού θέλει σταλή από το Σεβ. Εκτελεστικόν, ενεργείτε και μόνοι σας. Έρρωσθε.

Τη 15 Οκτωβρίου 1823 εν Σαλαμίνι

Ο Επιτροπικώς

                Πανούτσος Νοταράς                                                             Ο α΄ Γραμματεύς

               Ιω. Σκανδαλίδης

(Ο κ. Γκίκας έμεινε και εστάλη εις Ναύπλιον).

Αριθ. 420

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Προς το επαρχείον, προκρίτους και επιστάτας της νήσου Σαντορίνης

Πολλάκις σας εγράψαμεν να στείλητε τον παραστάτην σας˙ σας παρεστήσαμεν την ανάγκην, οπού έχει το Βουλευτικόν από όλα τα παραστατικά μέλη, επειδή και πρό-

Τεύχος02Έτος1823Σελίδα613Share

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.