Skip to content Skip to footer

την καθυποβάλλει όμως και υπό την επίκρισιν του Εκτελεστικού. Δεν ενεκρίθη παρά του Βουλευτικού, αλλ΄ απεφασίσθη να διατάξη το Εκτελεστικόν διά του Υπουργείου της Θρησκείας την προσδιορισθείσαν ιδίαν επιτροπήν, την επί των σταυροπηγιακών μοναστηρίων της Νάξου να εξακολουθή τάς εργασίας της εκπληρούσα τα χρέη της, και να πέμπη προς την Διοίκησιν τα πρακτικά και τους λογαριασμούς της κατά την προλαβούσαν απόφασιν. Εστάλη το προβούλευμα υπ΄ αρ. 1291.

ΙΒ΄. Ανεγνώσθη αναφορά του Επάρχου των Δερβενοχωρίων κυρίου Ν. Νάκη, διά της οποίας απολογείται εις την κατ΄ αυτού αναγνωσθείσαν αναφοράν του Δ. Ευμορφοπούλου λέγων ότι δεν έγινε φυγόδικος, αλλ΄ εβιάσθη ν΄ απέλθη εις την οικίαν του διά κατεπειγούσας υποθέσεις του και πάλιν αυτοπροαιρέτως επέστρεψεν ενταύθα, πλην μ΄ όλα ταύτα δεν βλέπει αποπεράτωσιν της υποθέσεώς του. Όθεν, διαμαρτυρούμενος κατά του συκοφάντου του Δ. Ευμορφοπούλου, παρακαλεί την Διοίκησιν να τον διατάξη τι να πράξη και αν εγκρίνη να του δώση την άδειαν διά ν΄ απέλθη εις τα χρέη του και εις την οικογένειάν του. Διευθύνθη προς το Εκτελεστικόν με επισημείωσιν ότι, επειδή προς το παρόν συστήνονται τα δικαστήρια, να μένη ελεύθερος ο ειρημένος Ν. Νάκης, αν εγκρίνη δε το Εκτελεστικόν ως αναγκαίον, να δώση και εγγύησιν.  

Ο Αντιπρόεδρος του Βουλευτικού                                               Ο Β΄ Γραμματεύς

Βάιος Γεωργίου

Τη 18 Μαρτίου 1826, Συνεδρίασις 352

Αντιπροεδρία του Αγίου Βρεσθένης κυρίου Θεοδωρήτου

Μετά την ανάγνωσιν των προχθεσινών πρακτικών

Α΄. Ανεγνώσθη πάλιν το παράρτημα του υπ΄ αρ. ΙΓ΄ νόμου του Κώδικος περί συστάσεως του εις Σύραν Εμπορικού Δικαστηρίου, το οποίον αυτολεξεί κατατίθεται:

α΄. Να συστηθή προς το παρόν Εμπορικόν Δικαστήριον εις την νήσον Σύραν.

β΄. Το δικαστήριον τούτο να συνίσταται από τρία μέλη, εξ ών ο είς θέλει είσθαι πρόεδρος, όστις θέλει διορίζεται και στέλλεται παρά της Διοικήσεως.

γ΄. Να έχει και ένα γραμματέα, διοριζόμενον από την Διοίκησιν, και τους αναγκαίους υπογραμματείς, διοριζομένους από τους κριτάς.

δ΄. Τα λοιπά δύο μέλη εκλέγονται κατά τον εφεξής τρόπον:

Οι έμποροι της Σύρας εκλέγουν μεταξύ των οκτώ ενάρετα και έμπειρα υποκείμενα, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται εις την Διοίκησιν διά να επικυρώνωνται˙ ούτοι δε οι εκλεχθέντες και επικυρωθέντες γίνονται μέλη του δικαστηρίου, συνεργαζόμενοι μετά του προέδρου αμισθί, ανά δύο κατά τριμηνίαν.

ε΄. Το δικαστήριον τούτο κρίνει και αποφασίζει κατά τον αποδεχθέντα Κώδικα της Γαλλίας.

s΄. Αι αποφάσεις του δικαστηρίου τούτου είναι ανέκκλητοι μέχρι των πεντακοσίων γροσίων, όταν δ΄ υπερβαίνουν ταύτην την ποσότητα, εκκαλούνται εις το Έκκλητον Δικαστήριον του Αιγαίου Πελάγους.

ζ΄. Εις απουσίαν ενός μέλους του δικαστηρίου εκλέγεται έν και των επιλοίπων έξ και αναπληροί τον τόπον αυτού.

η΄. Το Υπουργείον του Δικαίου να ενεργήση το παρόν παράρτημα του νόμου.

θ΄. Το παρόν παράρτημα να καταχωρισθή εις τον Νόμον υπ΄ αρ. ΙΓ΄.

Εγκριθέν δε εστάλη προς το Εκτελεστικόν μετά προβουλεύματος υπ΄ αρ. 1294 διά να επικυρωθή.

Τεύχος07Έτος1826Σελίδα466Share

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.