Skip to content Skip to footer

Αριθ. 1230

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Προς το Σεβαστόν Εκτελεστικόν

Οι ενοικιασταί των εθνικών σταφίδων Βοστίτζης δι΄ αναφοράς των προς το Βουλευτικόν Σώμα παρασταίνουσιν ότι διά τον διασκορπισμόν των κατοίκων εκείνης της επαρχίας δεν ημπορούν να δώσωσι την απαιτουμένην καλλιέργειαν εις τάς σταφίδας και να φυλάξωσι τάς πέρυσι γενομένας μεταξύ αυτών και της Διοικήσεως συμφωνίας. Το Βουλευτικόν γνωμοδοτεί να διατάξη το Σ. Εκτελεστικόν ότι κατά την καλλιέργειαν, την οποία ήθελαν δώσει εις τας σταφίδας, να λάβωσιν αναλόγως και εισόδημα από τον καρπόν αυτών˙ και αύτη η συγκατάβασις της Διοικήσεως γίνεται διά τας περιστάσεις.  

Τη 26 Φεβρουαρίου 1826, εν Ναυπλίω

Ο Πρόεδρος                                                                                      Ο Β΄ Γραμματεύς

                                                                                                                         Βάιος Γεωργίου

Αριθ. 1231

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Προς τον Βουλευτήν κύριον Εγκολφόπουλον

Σοί δίδεται η άδεια κατά την αίτησίν σου να απέλθης εις άλλο υγιεινότερον μέρος προς ανάρρωσίν σου, άμα δε αναλάβης, χρεωστείς να επιστρέψης εις τα καθήκοντά σου.   

Τη 27 Φεβρουαρίου 1826, εν Ναυπλίω

Ο Πρόεδρος                                                                                      Ο Β΄ Γραμματεύς

                                                                                                                          Βάιος Γεωργίου

Αριθ. 1232

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Προς το Σεβαστόν Εκτελεστικόν

Ανεγνώσθη η αναφορά του Ιωάννου Κουτζοφτόπουλου με την επισημείωσιν της Γενικής Γραμματείας και παρετηρήθη η αίτησις του να δοθώσιν οι σημειούμενοι εις τον εγκλειόμενον κατάλογον Οθωμανοί διά να τους μεταχειρισθή εις ανταλλαγήν του Ανδρέου Βαλτινού. Το Βουλευτικόν εγκρίνει να δοθώσιν οι ζητούμενοι αιχμάλωτοι, εξαιρουμένου του Οσμάνη Δελβενιώτη, όστις προλαβόντως εζητήθη και απεφασίσθη να δοθή εις τον αντιπρόσωπον της νήσου Κάσου, διά να τον μεταχειρισθή και αυτός εις ανταλλαγήν του εν Κρήτη ανεψιού του.   

Τη 27 Φεβρουαρίου 1826, εν Ναυπλίω

Ο Πρόεδρος                                                                                      Ο Β΄ Γραμματεύς

                                                                                                                          Βάιος Γεωργίου

Τεύχος08Έτος1826Σελίδα428Share

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.