Skip to content Skip to footer

γει ότι κρίνει συμφέρον δι΄ ένα και μόνον χρόνον να εκδοθή διαταγή της Διοικήσεως ότι, όστις ήθελε καλλιεργήσει εθνικήν γήν μεταξύ των εθνικών ελαιών, να μη δώση παρά μόνον το δέκατον· και έμεινεν έως ότου να γένη γενική απόφασις περί των εθνικών ελαιών.

Ανεγνώσθη αναφορά του Ιγνατίου, Ιεροδιακόνου του Αγίου Τάφου, διά της οποίας παρακαλεί να διαταχθή ο Λεόντιος να τον πληρώση τα οποία εξώδευσεν, ανακαινήσας τα κατασκαφέντα και πυρποληθέντα κτήματα του Αγίου Τάφου εις τας Αθήνας. Απεφασίσθη να σταλή εις το Υπουργείον της Θρησκείας διά να εξετάση τον λογαριασμόν και να αναφέρη εις το Βουλευτικόν.

Ανεγνώσθη και άλλη αναφορά του Βουλευτού κυρίου Ηλία Καραπαύλου, δια της οποίας παρακαλεί να πληρωθώσι τα έξοδα των συμπατριωτών του, τα οποία εξώδευσαν πέρυσι, ότε απεφάσισαν να κάμουν έφοδον εις το φρούριον Κορώνης και απέτυχαν. Εγκλείει και αντίγραφον επιστολής του Βουλευτικού, δια της οποίας υπόσχεται τα έξοδα όσα ήθελαν ακολουθήσει. Απεφασίσθη να σταλή εις το Εκτελεστικόν διά να θεωρηθούν οι λογαριασμοί των Κορωναίων και να πληρωθώσιν.

Ανεγνώσθη αναφορά του Αναστασίου Καραμίχου, διά της οποίας παρακαλεί να τον δοθεί κανέν υπούργημα. Εστάλη εις το Εκτελεστικόν με γνώμην του Βουλευτικού διά να τον δοθή κανέν ανάλογον υπούργημα.

Ανεγνώσθη αναφορά της κυρίας Μαντώς Μαυρογενέσσας, δια της οποίας παρακαλεί να εξαργυρωθώσι μερικαί εθνικαί ομολογίαι διά να εξοικονομηθή· αναφέρει δε τας εκδουλεύσεις της κ.τ.λ. Απεφασίσθη να σταλή εις το Εκτελεστικόν δια να την εξοικονομήση με οποιονδήποτε τρόπον γνωρίζει, επειδή το περί εξαργυρώσεως ζήτημά της δεν εγκρίνεται.

Ανενγώσθη αναφορά της Αικατερίνης Ιώάννου, διά της οποίας παρακαλεί να διαταχθή ο Χρήστος Ντοσμάνης να παραχωρήση εις αυτήν την οικίαν, την οποία εκληρονόμησε δικαίως. Εστάλη εις το Υπουργείον των Εσωτερικών διά να επιτάξη τον Έπαρχον του Άργους να θεωρήση αυτήν την υπόθεσιν.

Ανεγνώσθη αναφορά του Βασιλείου Γεωργιάδη, γραμματέως του Υπουργείου της Οικονομίας, διά της οποίας παρακαλεί να τον πληρωθώσιν οι μισθοί του διά όσον καιρόν εχρημάτισε γραμματεύς εις την Πελοποννησιακήν Γερουσίαν. Εστάλη μετά προβουλεύματος εις το Εκτελεστικόν διά να τον πληρωθώσιν ανά διακόσια γρόσια, αρ. 200, τον μήνα από την εκποίησιν της Τριπολιτζάς· εστάλη υπ΄ αρ. 306.

Ο Πρόεδρος του Βουλευτικού                                                          Ο Β΄ Γραμματεύς

              Πανούτζος Νοταράς                                                               Ανδρέας Παπαδόπουλος

Τη 17 Ιανουαρίου 1825

Εν τη σημερινή συνελεύσει του Βουλευτικού, προεδρεύοντος του κυρίου Πανούτζου Νοταρά, ανεγνώσθησαν τα προχθεσινά πρακτικά.

Μετά ταύτα ανεγνώσθη η Διάταξις περί των εισπράξεων των προϊόντων της γής, εθνικών και ιδιοκτήτων, σταλείσα παρά του Υπουργείου της Οικονομίας, ήτις συζητηθείσα αρκετά έμεινεν εις σκέψιν. Ιδού αύτη η Διάταξις:

Αρ. 234

Το Υπουργείον της Οικονομίας

Διάταξις των εθνικών δικαιωμάτων εκ των προϊόντων της επικρατείας.

Α΄. Να λαμβάνεται εκ των γεννημάτων από τα εθνικά χωράφια τρία εις τα δέκα, από δε τα ιδιόκτητα το δέκατον μόνον.

Τεύχος07Έτος1825Σελίδα97Share

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.