Skip to content Skip to footer

Εστάλη και άλλο προβούλευμα εις το Εκτελεστικόν υπ΄ αρ. 723 διά να διαταξη, όπου ανήκει, να υποχρεωθώσιν όσοι ηγόρασαν τάς εκποιηθείσας οικίας διά την κάθαρσιν της πόλεως να πληρώσωσιν εντός τριών ημερών τα χρήματα της αγοράς· εκ τουναντίον να πωληθώσιν εκ δευτέρου και όση ζημία ήλεθεν ακολουθήσει να είναι εις βάρος των πρώτων αγοραστών, ομοίως και όσα έξοδα έκαμαν εις αυτά τα οσπίτια.

Εστάλη και όμοιον υπ΄ αρ. 724 διά να διατάξη τον Έπαρχον Ναυπλίου να δώση ακριβή και τακτικόν λογαριασμόν των μέχρι τούδε εκποιηθεισών ενταύθα οικιών.

Εγένετο πάλιν λόγος περί των επιστατών των στελλομένων εις τας επαρχίας μετά των αρχιερέων, αν πρέπει να αναιρεθούν ή να μένουν, και έμειναν εις σκέψιν.  

Ο Πρόεδρος του Βουλευτικού                                            Ο Α΄ Γραμματεύς

         Πανούτζος Νοταράς                                                    Ιω. Σκανδαλίδης

Τη 5 Ιουνίου

Εν τη σημερινή συνελεύσει του Βουλευτικού, προεδρεύοντος του κυρίου Πανούτζου Νοταρά, ανεγνώσθησαν  τα χθεσινά πρακτικά.

Μετά ταύτα ανεγνώσθη προβούλευμα του Εκτελεστικού υπ΄ αρ. 8381 αποκριτικόν ότι ενεκρίθη και παρά του Εκτελεστικού η γνώμη του Βουλευτικού περί των οικιών, όσαι εξεποιήθησαν διά την κάθαρσιν της πόλεως, και εξεδόθη η ανήκουσα επί τούτου διαταγή.

Ανεγνώσθη και άλλο υπ΄ αρ. 8322 αποκριτικόν ότι διέταξεν, όπου ανήκει, να δοθούν δέκα από τους ενταύθα αιχμαλώτους εις τον κύριον Γ. Μλαχάβαν διά να χρησιμεύσουν εις αναζήτησιν του κεκρυμμένου θησαυρού κατά την αίτησίν του.

Ανεγνώσθη και έτερον υπ΄ αρ. 8380 αποκριτικόν και τούτο ότι εξεδόθη διαταγή προς τον Έπαρχον Ναυπλίου διά να δώση ακριβή λογαριασμόν και καταγραφήν των μέχρι τούδε εκποιημένων ενταύθα οικιών.

Ανεγνώσθη και άλλο υπ΄ αρ. 8393, διά του οποίου λέγει το Εκτελεστικόν ότι η Επαρχία Πραστού όχι μόνον δεν έδειξε μέχρι τούδε προθυμίαν εις τας διαταγάς της Διοικήσεως, αλλά με το κακόν της παράδειγμα δίδει αφορμήν και εις τάς λοιπάς να προφασίζωνται· προβάλλει δε το Εκτελεστικόν, εάν και τελευταίον οι κάτοικοι ταύτης της επαρχίας δεν συντρέξωσιν, όπως προδιετάχθησαν, να υποχρεωθούν κάν να συνεισφέρουν δάνειον εις το Εθνικόν Ταμείον διακόσιες ή διακόσιες πενήντα χιλιάδας γρόσια, αι οποίαι να χρησιμεύσουν εις πρόβλεψιν των αναγκαίων του στρατοπέδου. Εστάλη η απάντησις διά προβουλεύματος υπ΄ αρ. 725 ότι το Βουλευτικόν ενέκρινε την γνώμην του Εκτελεστικού και έδωκε την άδειαν εις τον Παραστάτην Πραστού ν΄ απέλθη εις την επαρχίαν διά να συντελέση εις την εκτέλεσιν των διατεταγμένων παρά της Διοικήσεως· εάν δε εις διάστημα 10 ημερών δεν ενεργηθώσιν αι διαταγαί της Διοικήσεως, τότε να υποχρεωθώσι να προσφέρωσι το προβαλλόμενον δάνειον.

Ανεγνώσθη αναφορά της εν Μύλοις Βουλευτικής Επιτροπής, ήτις λέγει ότι η εν Τριπολιτζά Επιτροπή γράφει να την προφθάσωσι με ζωοτροφίας, πολεμοφόδια και πετζιά. Παραπονείται διότι έως ώρας δεν εφάνησαν τα διωρισμένα ζώα διά να τα στείλη εις Τριπολιτζάν. Εστάλη εις το Εκτελεστικόν με γνώμην του Βουλευτικού να ενεργήση ταχύτερον τα παρά της επιτροπής προβαλλόμενα.

Ανεγνώσθη αναφορά των κατοίκων της Επαρχίας Κορίνθου, διά της οποίας λέγουσιν ότι είναι πρόθυμοι να εκστρατεύσωσιν, ως διετάχθησαν, υπό την οδηγίαν του αρχηγού των και στρατηγού Ιωάννου Νοταρά· παρακαλούσι δε να πληρωθώσιν οι μισθοί των στρατιωτών της επαρχίας των εκ της δευτέρας δόσεως των προσόδων της Επαρχίας Κορίνθου.

Τεύχος07Έτος1825Σελίδα263Share

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.