Skip to content Skip to footer

ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

επισυμβάσαν μάχην εις Καρπενήσιον, την ανάγκην οπού έχει η Δυτική Ελλάς από πελοποννησιακά επικουρικά στρατεύματα.

Έτι ανεγνώσθη και έτερον γράμμα του καπετάν Γεωργίου Κίτσου προς τον βουλευτήν κ. Αναγνώστην Καρπενησιώτην υπό τας 24 του παρελθόντος, περιγράφοντος τον τε πόλεμον του αοιδίμου Μάρκου Μπότσαρη και ένα ακροβολισμόν γενόμενον κατά τας 23 του αυτού, την ανάγκην οπού έχει η Δυτική Ελλάς από πελοποννησιακά στρατεύματα, έως 4 χιλιάδες, και πολεμοφόδια.

Επαρρησιάσθησαν οι επαρχιώται Κορίνθου και ωμίλησαν τα δικαιολογήματά των, εξαιτούμενοι παρά της Διοικήσεως συγκατάβασιν της αποδεκατώσεως των σταφίδων εις αποζημίωσίν των· και εγένετο σκέψεως επανάληψις, και ενεκρίθη ότι εις αποδεκάτωσιν συγκατάβασις δεν γίνεται, καθότι υπάρχει Νόμος περί τούτου, και τοιαύτη εδόθη η απόκρισις προς τους Κορινθίους.

Έτι εγένετο και σήμερον λόγος περί των μισθών των βουλευτών, εκτελεστών, υπουργών, γραμματέων και υπογραμματέων και, γενομένης σκέψεως, απεφασίσθη να προβληθή και εις το Εκτελεστικόν και διορισθή ο τρόπος.

Εζητήθη παρά του Εκτελεστικού και ανεγνώσθη η αναφορά των Ποριωτών, ήτις είναι κατά Χριστοδούλου Ποριώτου και αφορά το ενοίκιον των δημοσίων εισοδημάτων του νησίου των, οπού έλαβεν αυτός.

Έτι ανεγνώσθη ίσον απαράλλακτον ενός γράμματος του αυτού καπετάν Χριστοδούλου προς τινας καραβοκυραίους κατά των προυχόντων της νήσου και ζητεί από λογαριασμόν τάλληρα 480 και δια κεφάλαιον και τόκον 4 μαχμουδιέδες και γρόσια 432. Με γνώμην του Βουλευτικού εγένετο προβούλευμα προς το Εκτελεστικόν υπ΄ αριθ. 304, ότι να εξετασθή αύτη η υπόθεσις ακριβώς και να σταλθή πληροφορία και προς το Βουλευτικόν, ομού και τα έγγραφα εκατέρων των μερών.

Κατά την αίτησιν του κ. Κωνσταντίνου Μάνεση εδόθη η αναφορά του, με άδειαν του Βουλευτικού, περί των 625 μποτσών κρασί, υπό την υπογραφήν του α΄ Γραμματέως, κατά την απόφασιν του Βουλευτικού, ως εις τα πρακτικά υπό σελίδα 281.

Σήμερον επαρρησιάσθησαν οι δημογέροντες των Δερβενοχωριτών, και εγένετο λόγος και σκέψις περί της αιτήσεως αυτών, με την αναφοράν προς την Διοίκησιν, και απεφασίσθη να γίνωσι τα έξ χωρία, αποσπασθέντα της Κορίνθου, δηλαδή Μέγαρα, Περαχώρα, Κούντουρα, Πίσσα, Μάζι και Βίλια εις ιδιαιτέραν επαρχίαν, και επροβλήθη εν ταυτώ, και έπαρχος εκείνης της επαρχίας ο Ανδρέας Δρούκα. Εφ΄ ώ και εγένετο προβούλευμα προς το Εκτελεστικόν υπ΄ αριθ. 305.

Ο α΄ Γραμματεύς

               Ιω. Σκανδαλίδης

Τη 8 Σεπτεμβρίου

Εν τη σημερινή συνελεύσει, επιτροπεύοντος του κ. Πανούτσου Νοταρά, ανεγνώσθησαν τα χθεσινά πρακτικά.

Είτα ανεγνώσθη επιστολή των βουλευτών κ. Πρωτοσυγκέλλου Γερασίμου και Αναστα-

Τεύχος02Έτος-Σελίδα146Share

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.