Skip to content Skip to footer

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

μον έγγραφον και προνόμιόν τι εις την γουλέτταν, ονομαζομένην «Θέμις», ήτις, κατά την εποχήν οπού εκυριεύθησαν οι Μύλοι από τα διοικητικά στρατεύματα και εδιώχθησαν οι αντάρται, εδέχθη την Διοίκησιν εις το σκάφος της· και έμεινεν εις σκέψιν.

Είτα ανεγνώσθη αναφορά της Μαρίας του ποτε Δημητρίου Σταθόπουλου κατά του Ιω. Σταθόπουλου, όστις κατακρατεί μέρος χρημάτων ανηκούντων εις τα ορφανά της, και ενεκρίθη να διευθυνθή προς τον έπαρχον διά να υποχρεώση τον ειρημένον ή να δίδη τά συμφωνημένα μηνιάτικα ή να εκτιμήσωσι το συντροφικόν οσπίτιον και να δοθή εις τα ορφανά.

Ανεγνώσθη και προβούλευμα του Εκτελεστικού υπ΄ αριθ. 1121, προβάλλοντος εις τον βαθμόν του λοχαγού τον κύριον Ερρίκον Έμμερ εκ Γερμανίας, όστις ενεκρίθη και παρά του Βουλευτικού διά του προβουλεύματος υπ΄αριθ. 777

Ο α΄ Γραμματεύς

Ιω. Σκανδαλίδης

Τη 26 Απριλίου

Εν τη σημερινή συνελεύσει του Βουλευτικού, αντιπροεδρεύοντος του αγίου Βρεσθένης κυρίου Θεοδωρήτου, ανεγνώσθησαν τα χθεσινά πρακτικά.

Είτα ανεγνώσθη αναφορά του Κοσμά, ηγουμένου της Φανερωμένης, δεομένου να τοις χαρισθώσι τα δέκατα δι΄ όσας ζημίας υπέφερον κατά διαφόρους καιρούς από τους εχθρούς και ενεκρίθη να τοις γένη μικρά βοήθεια, όχι όμως να χαρισθώσι τα δέκατα.

Είτα επροβλήθη, ότι επειδή και ο εχθρικός στόλος εξήλθεν εις την Τρωάδα και εισβιβάζει στρατεύματα, διά να κινηθή κατά τας Ευβοίας, να γένη προβούλευμα προς το Εκτελεστικόν, ότι να γραφθή προς τας τρεις ναυτικάς νήσους, διά να εκβάλουν τα πλοία των κατά το παρόν και μετά ταύτα θέλουν τοις εμβασθή χρήματα από το δάνειον, και εγένετο υπ΄ αριθ. 778.

Είτα ανεγνώσθη αναφορά των πληρεξουσίων Βοχαϊτών, παρακαλούντωνν να δοθή διαταγή προς την επιτροπήν της δημοπρασίας Κορίνθου να μην λάβωσιν ούτε δέκατα, ούτε πεμπτοδέκατα, ως ενεκρίθη προλαβόντως, και ενεκρίθη, ότι να τοις δοθή αντίγραφον του περί αυτού προσταλέντος προβουλεύματος και εδόθη προς τους πληρεξουσίους επικυρωμένον υπό την υπογραφήν του δευτέρου Γραμματέως.

Είτα ανεγνώσθη αναφορά τινών χασάπιδων, παραπονουμένων δι΄όσας καταχρήσεις δοκιμάζουν παρά τινών ατάκτων στρατιωτών. Ενεκρίθη να σταλή προς το Υπουργείον της Αστυνομίας.

Είτα εγένετο επανάληψις σκέψεως περί της σταλησομένης εις Τριπολιτσάν επιτροπής, αν πρέπη τα δύω μέλη να εκλεχθώσιν εντός του Βουλευτικού ή εκτός και, διαφιλονεικήσεως γενομένης, ενεκρίθησαν μέλη εντός του Σώματος, ο κύριος Αναστάσιος Λόντος και Δημήτριος Καλαμαργιώτης, και τα ονόματα αυτών εσημειώθησαν εις το προβούλευμα υπ΄ αριθμ. 771 και ημέραν την χθεσινήν.

Είτα ανεγνώσθη αναφορά των παραστατών της νήσου Κρήτης, παρακαλούντων να επιταχθώσιν οι ναύται της γουλέττας του κυρίου Εμμ. Τουμπάζη, δια ν΄ αποδώσωσι τα 5 κανόνια, οπού από το Λουτρόν των Σφακίων έλαβον διά να τα προφυλάξωσι, και ενεκρίθη να

Τεύχος02Έτος-Σελίδα277Share

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.