Skip to content Skip to footer

ΛΥΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

διωτών ναυτών να περιμένουν ότι μέχρι του ερχομένου Σαββάτου, διά να περάσουν τον εκλαμπρότατον πρόεδρον του Εκτελεστικού. Όθεν αποκρινόμενοι σας λέγομεν ότι πρό ημερών ήλθον ενταύθα, εστάθησαν δύο ημέρες και ανεχώρησαν εις τα ίδια.

Από υποψίας εχθρικών πλοίων, παρακαλούμεν λοιπόν την εξοχότητά σας, οπόταν ήθελεν αποφασισθή ο μισευμός της εκλαμπρότητος του διά τα εδώ, να μας ιδεάσητε πρό δύο ημερών, διά να ετοιμάσωμεν τάς αναγκαίας τροφάς, επειδή, ως σάς είναι γνωστόν, η πόλις μας είναι πυρπολισμένη και εκ τούτου εις κάθε καιρόν δεν ευρίσκονται ζωοτροφίαι. Προς τούτοις να δώσητε είδησιν και των καϊκιών να ευρεθώσιν εδώ.

Περί της αποστολής των γραμμάτων μείνετε ήσυχοι· και ημείς ακολουθούμεν προθύμως καθώς διοριζόμεθα. Λάβετε έν γράμμα του γενναίου στρατηγού Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη, του οποίου την απόκρισιν να μάς στείλητε εν τάχει. Αναφέρετε εις την Διοίκησιν ότι το απάλτο του αλατιού της επαρχίας μας ζητείται· και αν κρίνεται εύλογον, να μας διορίση να το δώσωμεν διά δημοπρασίας. Και προλαβόντως σας αναφέρομεν και ήδη σάς προσθέτομεν ότι αι εθνικαί σταφίδες έχουν χρείαν καλλιεργείας, αι οποίαι, αν μείνουν αδούλευται, εκτός οπού χάνομεν το εισόδημά τους, κινδυνεύουσι και αι ίδιαι ρίζαι. Αναφέρετε προς τοίς άλλοις και τούτο εις την Υπερτάτην Διοίκησιν, οπού, αν ορίζη, να μας εμβάση τέσσαρες χιλιάδες γρόσια, διά να τάς δουλεύσωμεν. Και τούτο εν τάχει, ότι απερνά ο καιρός.   

Μένομεν με όλον το σέβας.

1822, Μαΐου 8, Βοστίτζα                                                           Οι Έφοροι  

Λέων Μεσσηνέζης

Χριστόδουλος Μελετόπουλος

Επί του νώτου : Προς τον εξοχώτατον Μινίστρον των Εσωτερικών και προσωρινώς Μινίστρον του Πολέμου κύριον Ιωάννην Κωλέττην. Εις Κόρινθον

127

Παραλαβή επιστολών υπουργείου Εσωτερικών διά Α. Νούτζον και καπ. Πανουργιάν.

Προς τον εξοχώτατον Μινίστρον του Πολέμου

Ταύτη τη στιγμή ενεχερίσθησαν ημίν τα σεβαστά γράμματά σας· το μέν προς τον ευγενέστατον κύρ Αλέξιον Νούτζον, κάτω εις το Σκάλωμα τύχων <sic>, έλαβεν, ως μας έγραφε μόνος του· το δε διά καπετάν Πανωριά εστείλαμεν με επί τούτω άνθρωπον εις το στρατόπεδον και, οποιαδήποτε απόκρισις μάς έλθει, είμεθα άγρυπνοι να σας την εξαποστείλωμεν.

Ταύτα μεν εν τοσούτω· με όλον δε το σέβας μένομεν

Εν Διστόμω τη 8 Μαΐου 1822             Οι ταπεινοί σας Υποέφοροι Διστόμου

Δήμος Κάολης

Βασίλης Περγατάς

Επί του νώτου : Τώ εξοχωτάτω Μινίστρω των Εσωτερικών και προσωρινώ Μινίστρω του Πολέμου. Εις Κόρινθον – Α. Ελλ. Υποέφοροι του Διστόμου. Μ. Εσωτερικών. Τη 8 Μαΐου. Δήμος Κάολης, Δίστομον.

Τεύχος13Έτος1822Σελίδα87Share

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.