Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ως επίλογον των όσων γράφομεν κατωτέρω περί των επισήμως προταθέντων εις την κυβέρνησιν, όσον αφορά το σταφιδικόν ζήτημα, αναγράφομεν και την εξής σοβαράν είδησιν. Ο υπουργός των Εσωτερικών κ. Ράλλης μετά τα διαβιβασθέντα εις αυτόν παρά του νομάρχου Πατρών απεφάσισε να συστήση μεγάλην επιτροπήν, αποτελουμένην εξ όλων των βουλευτών των σταφιδοφόρων επαρχιών, εκ των τα πρώτα φερόντων σταφιδεμπόρων και σταφιδοπαραγωγών και όλων των μεγάλων οινοπνευματοποιών, όπως μελετήσωσι το ζήτημα και εκφέρωσι τας γνώμας αυτών, ίνα υποβοηθήσωσι την κυβέρνησιν εις τα μέτρα της. Η επιτροπή αύτη συγκαλείται όπως συνέλθη ενταύθα κατά τας αρχάς της προσεχούς εβδομάδος, θα λάβη δε μέρος εις αυτήν και ο υπουργός των Εσωτερικών κ. Ράλλης. Τοιουτοτρόπως πραγματοποιείται η είδησις περί συγκλήσεως σταφιδικού συνεδρίου ενταύθα, την οποίαν προ ημερών ανεγράψαμεν. Εκτός τούτου εν των υπουργείω των Εσωτερικών συντάσσονται και δύο σταφιδικά νομοσχέδια μεγάλης ως λέγεται σπουδαιότητος.

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.