Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

(Ανταποκριτού μας)

Έγγραφον Νομάρχου περί της σταφιδικής κρίσεως

Ο κ. Νομάρχης συνέταξε και αποστέλλει σήμερον έγγραφον προς το υπουργείον των Εσωτερικών εν τω οποίω εκθέτων τας γνώμας διαφόρων εμπόρων, τους οποίους συνεκάλεσεν εις την νομαρχίαν και εζήτησε τας γνώμας των. Το έγγραφον τούτο είναι αναγνώσεως άξιον, πιστούται δε δια του περιεχομένου του το πλείστον των γνωμών, ας εξέθηκαν ημίν εν ταις συνεντεύξεσιν οι κ.κ. έμποροι. Ότι η παραγωγή η μεγάλη είναι ο κυριώτερος λόγος της εκπτώσεως των τιμών, ότι προς αποσόβησιν της κρίσεως δύναται η Κυβέρνησις να συντελέση εις την εξεύρεσιν τρόπου καταναλώσεως ευρυτέρας, ότι η παραγωγή δέον ν’ αφεθή ελευθέρα, ότι η ιδιωτική οινοπνευματοποιία δέον να υποστηριχθή, καταργουμένου του φόρου επί των εξαγομένων οινοπνευμάτων, και τέλος ότι το σύστημα του Συλλόγου παρουσιάζει μεν δυσχερείας, δύναται όμως να ληφθή υπ’ όψιν.

Σταφ. δελτίον

Η αγορά εν τη αυτή καταστάσει, πάντοτε άνευ σπουδαίων αυξομειώσεων των τιμών· επωλήθησαν χθες βαρέλια Πύργου προς δραχ. 114 fob. Πύλου και Αιγουδίστης φορτία επωλήθησαν προς δραχ. 75, Γαργαλιάνων δε προς 74 δραχ.

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.