Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Ως είχομεν προαναγγείλει, συνήλθον χθες παρά τω κ. Σ. Στρέιτ οι Διευθυνταί  των εν Αθήναις Τραπεζών, ο κ. Πεσμαζόγλου εκ μέρους της Τραπέζης Αθηνών, ο κ. Δίξων της Ιωνικής και ο κ. Καρυδιάς της Βιομηχανικής, όπως διασκεφθώσιν επί της προτάσεως της Κυβερνήσεως να χορηγηθή δάνειον 5.000.000 δρ. προς την σταφιδικήν Τράπεζαν δια την αγοράν του περισσεύματος της εφετεινής εσοδείας του σταφιδοκάρπου.

Ο κ. Στρέιτ λαβών τον λόγον εξέθηκε τον σκοπόν της προσκλήσεως, παραστήσας την επιθυμίαν της Κυβερνήσεως και παρεκάλεσε να διασκεφθώσι κατά ποίον τρόπον θα ήτο δυνατόν να μετάσχωσιν εις την παροχήν του δανείου τούτου πλην της Εθνικής και αι λοιπαί εν Αθήναις Τράπεζαι. Εγένετο κατόπιν μακρά συζήτησις και αντηλλάγησαν διάφοροι σκέψεις, κατωρθώθη δε να τεθώσιν αι βάσεις της συνεννοήσεως.

Δεν κατέλαξαν όμως εις ουδέν συμπέρασμα, διότι τινές εκ των Διευθυντών ηθέλησαν όπως ζητήσουν επί του προκειμένου την γνώμην των Διοικητικών αυτών Συμβουλίων.

Ελύθη λοιπόν η συνεδρίασις αποφασισθέντος όπως συνέλθουν εκ δευτέρου εντός της εβδομάδος ταύτης δια να λάβουν οριστικήν απόφασιν.

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.