Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

9 8/μβρίου 1893

Η αγορά των σταφίδων ευρίσκεται εις πλήρη παραλυσίαν, ο δε κατήφορος εξακολουθεί απροσκόπτως τον καταστρεπτικόν αυτού δρόμον. Ποία δύναμις θα τον αναστείλη; Πάσα παρερχομένη ημέρα συνεπάγεται καταστροφήν και ερείπια. Δια τα συνέδρια και τας αποστολάς και τόσα άλλα είναι καιρός να βουλευθώμεν και αποφασίσωμεν βραδύτερον, δε σήμερον η πρωτίστη γνώμη και απόφασις πρέπει να είναι το πώς θα αναστείλωμεν τον εκπεσμόν, διότι εφθάσαμεν πλέον εκεί που η σταφίς μας δεν έχει αξίαν. Ας καταργηθή αμέσως ο επί της αποστάξεως της σταφίδος φόρος και ας ενισχυθή παντί τρόπω η εκ της σταφίδος πνευματοποιία· αυτό πρέπει να γίνη άνευ χρονοτριβής. Η κυβέρνησις ήτις ανέλαβε την ευθύνην της πράξεως ταύτης, η βουλή και εν γένει οι έχοντες γνώμας επί του ζητήματος, δύνανται να βουλευθώσι περί του μέλλοντος.

Σταφίδες Πατρών ζητούσιν αγοραστάς εις τας δρ. 70/75 και Κάμπου 65/70· αι κοιναί ποιότητες τιμώνται δρ. 55/60 χωρίς προθύμους αγοραστάς. Εν Αγγλία έφθασε σελλήνια 9/6-10 ανάλωσις.

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.