Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ΑΡΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 50.000 ΛΙΡΩΝ

Ιδού και μία είδησις ενδιαφέρουσα τον σταφιδικόν κόσμον. Μεταξύ τόσων και τόσων προτάσεων, αι οποίαι υπεβλήθησαν εσχάτως εις την κυβέρνησιν, υπεβλήθησαν τοιαύται και παρά κυρίου τινός Έλληνος την καταγωγήν ελθόντος εκ Λονδίνου με συστατικάς επιστολάς του αυτόθι πρώην επιτετραμμένου μας κ. Γενναδίου και παρουσιασθέντος προ ημερών εις τον κ. επί των εσωτερικών υπουργόν. Ο κύριος ούτος προτείνει τον σχηματισμόν μεγάλης εταιρίας προς μετατροπήν μεγάλων ποσοτήτων σταφίδος εις οινόπνευμα, καταναλισκόμενον εις το εξωτερικόν και διισχυρίζεται ότι έχει ήδη εξασφαλίσει κεφάλαιον 50.000 λιρών προς τον σκοπόν τούτον εκ του εξωτερικού, αλλά τα κεφάλαια ταύτα δια να κατατεθώσιν πρέπει να εξευρεθή ίσον ποσόν και εκ του εσωτερικού, ίνα πραγματοποιηθή η επιχείρησις. Εκ τούτου αι προτάσεις αυτού δεν εκρίθησαν σοβαραί, καθόσον φαίνεται ότι ούτε το πρώτον ποσόν υπάρχει, ο δε υποβαλών αυτάς προσπαθεί δια του μέσου τούτου να εξεύρη το προς την επιχείρησιν κεφάλαιον εκ της ημεδαπής, όπερ κρίνεται πολύ δύσκολον.

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.